Donderdag 17 november. # Occupy Gent Universiteit

De afgelopen weken daverde Wall Street op haar grondvesten. De tienduizenden demonstranten noemen zich de 99%, een verwijzing naar de reusachtige inkomenskloof tussen de rijkste 1% mensen en de overige 99%. De 99% eisen een herverdeling van de rijkdom, een einde aan de graaicultuur van de banken en beurzen en een herinrichting van de democratie. Ook in Antwerpen, Gent en Brussel vonden al vreedzame ‘occupy’ acties plaats door verontwaardigden. ALS steunt de 99% en organiseert een Occupy University in het kader van de besparingen in het onderwijs, die zowel studenten als het personeel treffen, m.a.w. de 99%.

De systematische afbouw van het budget voor onderwijs eist zijn tol: overvolle mega-auditoria, dure koten, lange rijen bij de studentenresto’s, beperking van herkansing door het creditsysteem, peperdure handboeken, het nijpende personeelstekort, … Ondertussen groeit de druk – o.a. bij monde van André Oosterlinck (voorzitter Associatie KULeuven) – om de inschrijvingsgelden te verhogen: men spreekt over een verdubbeling van het bedrag! De cijfers zijn schrijnend: de laatste 15 jaar nam het aantal studenten toe met 42% maar het personeelsbestand slonk met 0,2%. En waar de overheid in de jaren ’80 nog 7% van het spendeerde aan onderwijs, is dit nu nog slechts 5,5%. De middelen zijn voorhanden om gratis en kwaliteitsvol onderwijs te garanderen voor de 99%, maar ze verdwijnen steevast in de zakken van de 1%! De volgende jaren zal de in de steigers staande regering – net zoals in de omliggende landen – verder besparen op de onderwijsbudgetten om de tientallen miljarden op te halen die ze aan de banken schonken.

De Actief Linkse Studenten willen alvast enkele eisen en voorstellen aanbrengen om de de discussie te voeden. Zo pleiten we voor een degelijk gefinancierd en kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen! De kwaliteit van het onderwijs kan worden opgetrokken door een verbeterde infrastructuur, zowel qua auditoria als qua koten, en meer personeel. Verder moet de financiële barrière weg: inschrijvingsgeld en de prijs van de boekenpakketten moeten danig omlaag. Het creditsysteem, dat vooral werkstudenten en jongeren uit sociaal zwakke milieus treft, moet afgeschaft worden. Voor de verbetering van het onderwijs moet weer minstens 7% van het BBP naar onderwijs gaan! De banksector moet in publieke handen komen, opdat wij de controle zouden hebben over de beschikbare middelen. Haal het geld waar het zit en breng het in handen van de gemeenschap! Wij willen een voorbeeld nemen aan de maandenlange strijd van tienduizenden Chileense studenten die gratis onderwijs eisen, gefinancierd door het onder publieke controle plaatsen van de kopersector.

IN SOLIDARITEIT MET DE WERELDWIJDE OCCUPY-ACTIES VAN DE 99%, ORGANISEERT ALS EEN VREEDZAME OCCUPY UNIVERSITY AAN DE UNIVERSITEIT EN HOGESCHOLEN IN GENT.

LAAT JE STEM HOREN OP DE INTERNATIONALE DAG VAN DE STUDENT! JIJ MAAKT HET VERSCHIL!

 


DONDERDAG 17 NOVEMBER:

     

  • 17u: Rectoraat. Occupy University betoging
  • 19u30 Blandijn. Algemene studentenvergadering met open micro