3 december: nationale milieubetoging

Nucleaire ramp in Fukushima, olievervuiling in Nieuw-Zeeland, overstromingen in Thailand,… de recente drama’s hebben duidelijk aangetoond wat de verantwoordelijkheid van de aandeelhouders van de grote bedrijven is bij milieurampen. De winsthonger van de aandeelhouders is eindeloos.

 

In 2009 heeft het Internationaal Atoomagentschap mogelijke problemen vastgesteld in meer dan de helft van de nucleaire reactors van Japan! Het Atoomagentschap vroeg aan Tepco om in 14 van de 17 reactors, die door Tepco uitgebaat worden, bijkomende inspecties uit te kunnen voeren. De centrale van Fukushima kende reeds een waslijst van incidenten. Tepco, dat de leiding heeft over deze centrale, had een dertigtal inspectierapporten vervalst. De catastrofe toont eens te meer aan dat privébedrijven de veiligheid opofferen om meer winst te kunnen maken.

In het noorden van Nieuw-Zeeland Verspreidde zich een olievlek op dramatische wijze. De hoeveelheid olie die in zee lekt nam op een bepaald ogenblik toe tot 350 ton per dag. De gevolgen van deze schipbreuk zullen zich nog lang laten voelen. De Rena was een oud containerschip dat niet voldeed aan alle veiligheidsvoorschriften. Vandaag is het echter nog steeds mogelijk dergelijke schepen te gebruiken. Het schip was van Griekse afkomst, maar voer onder een Liberische vlag om te kunnen ontsnappen aan de wetgeving. Het personeel bestond vooral uit Filippijnen die vooral gekozen werden omdat ze aan lage lonen tewerkgesteld kunnen worden. Het ISAC, een Filipijnse vakbond, stelde: “Dit is geen verassing. Vroeg of laat ging dit schip een ongeval veroorzaken”.

De overstromingen in Thailand hebben meer dan 500 doden tot gevolg, treffen miljoenen personen en hebben miljarden euro’s schade veroorzaakt. Het zijn, zoals steeds, de armsten die de grootste prijs betalen, aangezien hun huizen het vaakst gebouwd zijn in omgevingen die gevoelig zijn. Het is echter in de rijkere wijken waar het eerst hulp aangeboden wordt. Volgens de Duitse verzekeraar “Munich Re” is het aantal catastrofes verbonden aan de klimaatsverandering (orkanen, overstromingen, droogtes,…) op wereldschaal met een factor 3 vergroot sinds de jaren 80.

Op zaterdag 3 december zal er een betoging plaatsvinden om 14u aan het Noordstation in Brussel, op initiatief van enkele NGO’s, waar we met ALS mee zullen naartoe mobiliseren. Deze betoging kadert in de top die door de Verenigde Naties georganiseerd worden over de opwarming van het klimaat, na het failliet van de top in Kopenhagen en deze in Cancun. Deze mislukkingen zijn geen verassing. De crisis en onderlinge concurrentie tussen de verschillende kapitalisten zorgen ervoor dat de CO2 normen steeds vaker opgeofferd worden voor de winsten.

Enkel met een economie die gepland wordt is het mogelijk dat de productie georganiseerd wordt op een manier die er voor zorgt dat er zowel aan de behoeften van iedereen voldaan wordt als dat het milieu gespaard blijft. De nationalisering van de energiesector, het transportwezen, de goederendistributie en de overige sleutelsectoren van de economie onder democratisch beheer van de bevolking zou een einde stellen aan de zoektocht naar winstmaximalisatie, die onze levens en ons milieu vernietigd. Dat is wat wij een socialistische maatschappij noemen.