Groot stakingsdebat van ALS-Gent

De ALS houdt een debat over de algemene staking van 30 januari. Donderdag 23 februari, 19.30 u.


Niet via de sociale media of twittercampagnes maar d.m.v. een open en inhoudelijk debat tussen voor en tegenstanders van de algemene staking van 30 januari. Er wordt ruime tijd voorzien voor vragen over de vakbonden, de crisis, #30j, besparingsplannen, etc. 

Toen na 540 dagen eindelijk een regering gevormd werd, gunden de vakbonden haar geen wittebroodsweken. Nog voor haar definitieve samenstelling, de 2de december, trokken 80.000 mensen door Brussel. Twee maanden later haalden de vakbonden hun “ultieme wapen” boven tegen het besparingsbeleid van Di Rupo I en legden ze het hele land plat tijdens de algemene staking van 30 januari 2012. Zij argumenteerden dat het niet aan de werkende bevolking was om op te draaien voor de crisis van de banken en de winsten van het patronaat.

Zelden werd een staking echter zo onderuit gehaald in de media als deze van 30 januari. “Totaal onverantwoord” stelden verschillende werkgeversorganisaties. De kranten kopten dat de staking amper maatschappelijke draagkracht had, terwijl het openbaar vervoer volledig lam kwam te liggen en belangrijke industriële sectoren volledig tot stilstand kwamen. Naar jongeren toe werd een “generatieconflict” opgevoerd door de media.

Onder jongeren kwam het debat al snel op gang over het nut van de vakbondsacties tegen de besparingsplannen. De vakbonden zouden niet solidair zijn met “generatie Y”, die zou moeten opdraaien voor de vergrijzingskosten van hun ouders. De Actief Linkse Studenten betwistten deze stelling en gingen op 30 januari wel aan de piketten hun solidariteit betuigen met de stakers. Volgens ons gaat het hem namelijk om een ander conflict: dat tussen de 1% en de 99%. Een conflict tussen die groep die afgelopen decennia enorme winsten maakte terwijl ze de welvaartsstaat plunderde via allerlei fiscale geschenken en de rest van de samenleving die dient op te draaien voor diezelfde 1% die via miljarden overheidssteun werd gered.

ALS wenst het debat omtrent de algemene staking daarom uitgebreid te voeren onder studenten aan de universiteiten en hogescholen. Niet via de sociale media of twittercampagnes maar via een open en inhoudelijk debat tussen voor en tegenstanders van de algemene staking op 30 januari. Er wordt ruime tijd voorzien voor jullie vragen omtrent de vakbonden, de crisis, #30j, besparingsplannen, etc.

 

Laat alvast weten dat je komt:

Het groot stakingsdebat @ Ugent
 

PRO:

  • Sven Naessens, ABVV –delegee Total Antwerpen
  • Thomas Decreus, Politiek Filosoof KUL, mede-organisator Shame-betoging
  • Bart Vandersteene: woordvoerder LSP & oud ALS-lid

CONTRA:

  • Nick Roskams, Students for Liberty, schreef reactie op de open brief van Rudy de Leeuw
  • Johan van Overtveldt, hoofdredacteur Knack & Trends.

(Vertegenwoordiger Voka onder voorberhoud)

Moderator:

  • John Vandaele, MO-magazine.