1 april: “NATO game over”. Actie voor vrede

Vredesactie organiseert op 1 april een actie aan het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. De vredesorganisatie voerde eerder acties zoals de Bomspotting-acties in Kleine Brogel. Voor de actie aan het NAVO-hoofdkwartier wordt opgeroepen tot een massale actie. De organisatie stelt terecht: “De NAVO creëert meer problemen dan ze oplost. Een militaire alliantie van een selecte club landen die wereldwijd oorlog voert, die kernwapens heeft en bereid is ze als eerste te gebruiken, is een gevaar voor de wereldvrede.”

> Campagnepagina op vredesactie.be