Meeting ALS: Generatie conflict of rookgordijn van de 1% ?

In aanloop naar de algemene staking van 30 januari wierpen de media zich op als de verdedigers van de jongeren: de zogenaamde ‘Generatie Y’. Vreemd genoeg richtten ze hun pijlen niet op de spaarwoede van de overheid of de banken die de crisis veroorzaakten, maar op de vakbonden. Onze generatie is nochtans bij de grootste slachtoffers van de economische malaise en het besparingsbeleid.

Het eerste besparingspakket van de regering Di Rupo treft jongeren op verschillende vlakken. De wachttijd voor schoolverlaters gaat van 9 naar 12 maanden en de voorwaarden voor een wachtuitkering worden aanzienlijk verscherpt. In tegenstelling tot wat de media beweren, worden we wel getroffen door de pensioen ‘hervormingen’. Als ouderen langer moeten werken, komen er minder jobs vrij. Met 1 op 5 jongeren werkloos, heeft dat rampzalige gevolgen! Een volledig pensioen vereist voortaan een 40 jarige loopbaan in plaats van 35 jaar. Onze generatie wordt voor een duidelijke keuze gesteld: werken tot we erbij neervallen of later als gepensioneerde in armoede leven.

Het kapitalisme biedt geen toekomstperspectief. Een steeds groter deel van de bevolking beseft dat. Vandaar de massale protestbewegingen van de spreekwoordelijke “99%”, inclusief “Generatie Y”. Van de indignado’s en de occupy beweging in Europa en de V.S. tot de revoluties in het Midden-Oosten en Noord Afrika. Ook in België komt het verzet op gang met een algemene staking op 30 januari onder druk van de vakbondsbasis. Volstrekt zinloos volgens de media, die regering en patronaat er toch maar toe bracht de ergste excessen uit hun “hervorming” te lichten. Net zoals de vakbondsbasis is de overgrote meerderheid van onze generatie deel van de 99%. Als wij niet willen opdraaien voor de crisis, mogen we ons niet laten verdelen!

De Actief Linkse Studenten en Scholieren (ALS) organiseren op woensdag 7 maart een meeting met een vakbondsafgevaardigde van ABVV aan de Universiteit Antwerpen en een spreker over de eurocrisis en Griekenland. Ben je geïnteresseerd en wil je met ons in discussie treden? Hoe kan een socialistisch alternatief eruit zien?

Afspraak: woensdag 7 maart, 19u30, Rodestraat 14, Stadscampus

> http://www.facebook.com/events/384045451610063/