1 april. NAVO Game Over!

Op 1 april wordt actie gevoerd aan de zetel van de NAVO in Brussel. Met de actie wordt geprotesteerd tegen de komende NAVO-top die van 20 tot 21 mei plaatsvindt in Chicago. Tijdens die top wil de NAVO zijn rol in militaire interventies herdefiniëren. Het gaat daarbij om interventies buiten het grondgebied van de NAVO-landen. Formeel gezien is de NAVO een defensieve organisatie die enkel het eigen grondgebied verdedigt. Ook wil de NAVO-top ingaan op de rol van kernwapens, ook in ons land bevinden zich kernwapens.

De NAVO stelt zichzelf voor als een organisatie die “de democratische idealen ondersteunt met spierkracht.” De werkelijke rol van de NAVO zien we bij de rampzalige militaire interventies in Afghanistan of in Libië. Daar zorgden de interventies voor chaos en burgeroorlog. Waar haalt de NAVO het recht om zich op te stellen als zogenaamde “verdediger van de wereldvrede” waarbij iedere interventie ons een stap verder van vrede brengt?

 

Na meer dan 10 jaar oorlog in Afghanistan is dat land herleid tot een puinhoop. Er is geen uitzicht op het einde van de burgeroorlog. In plaats van vrede en democratie te brengen in Afghanistan, kende de oorlog uitbreiding naar buurland Pakistan. In Libië is Khadaffi niet vervangen door een democratisch regime, maar blijft de situatie bijzonder onstabiel. Begin maart riep het oosten van het land de onafhankelijkheid uit. Het feit dat troepen van Khadaffi naar buurland Mali vluchtten, versterkte daar de spanningen tussen het noorden en het zuiden. Eind maart volgde een staatsgreep in Mali. En nu willen sommigen in de NAVO ook in Syrië tussen komen…

De NAVO is niet enkel problematisch voor het buitenland. Meer dan 20 jaar na het einde van de Koude Oorlog bevinden zich nog steeds kernwapens van de NAVO in ons land.

Wij zijn van mening dat de NAVO moet worden afgeschaft. Dit is een instrument van het Westerse imperialisme dat gewapenderhand de belangen van de grote bedrijven en kapitalisten verdedigt. Tegenover de NAVO plaatsen wij de noodzaak van massastrijd en internationale solidariteit in de strijd tegen het kapitalistische systeem waarop het imperialisme geënt is.