12M: tweede dag van wereldwijd verzet #Occupy/Indignado’s

Op 15 oktober 2011 hebben miljoenen mensen betoogd over de hele wereld, in 981 steden en 85 landen. In Brussel beantwoordden ongeveer 10.000 mensen de oproep, een uitdrukking van woede over de politici die de speculanten van Dexia gered hebben op de rug van de gemeenschap en over de sluiting van de warme fase van Arcelor-Mittal in Luik.

ALS-pamflet. PDF

12 mei wordt een nieuwe wereldwijde actiedag van de #Occupy/Indignadosbeweging. Dat is een jaar nadat deze mondiale beweging – van vooral de verloren generatie die geconfronteerd wordt met precaire jobs die het hen onmogelijk maken om een toekomst op te bouwen – tegen de gevolgen van de kapitalistische crisis, uitbarstte in Spanje. Er wordt een nationale betoging in Brussel voorbereid om zich te verzetten tegen “de financiële dictatuur, tegen besparingen, voor het niet betalen van de schulden en voor een echte democratie”.

Weg met politici die kruipen voor de dictatuur van de markten!

Dit is geen democratie! Overal op de planeet beslissen politici over de toekomst van miljarden mensen in het belang van de bankiers en de bazen. Door de gevolgen van hun crisis te laten dragen door 99% van de bevolking, duwen ze miljoenen mensen in een toekomst zonder hoop, van massale werkloosheid, van waardeloze contracten, van slecht betaalde jobs, van ontmantelde openbare diensten, van verlaagde uitkeringen, van ontoegankelijk onderwijs, en van een drastische stijging van de prijzen en de politierepressie.

De kapitalisten kunnen op de gevestigde partijen rekenen om hun belangen te verdedigen. Kijk maar naar de Raad van Bestuur van Dexia die de afgelopen jaren vol zat met politici die deelnamen aan de orgie van speculatie. Daaronder ook Elio Di Rupo (PS), vandaag aan het hoofd van de federale regering die een besparingslawine heeft ontketend in België, en Herman Van Rompuy (CD&V), president van de Europese Raad, die samen met het IMF en de ECB de besparingen en de ellende door de strot van de Griekse, Portugese en Ierse families ramt.

Voor massaal verenigd verzet van jongeren en werkenden!

Er zijn jongeren die de vakbonden wantrouwen omdat de vakbondsleiders hooguit stoom aflaten onder druk van de basis, in plaats van echte krachtsverhoudingen uit te bouwen met een goed actieplan. De jongerenbeweging moet echter het onderscheid kunnen maken tussen de leiding en de actieve basis van de georganiseerde arbeidersbeweging, want de basis streeft naar democratische en strijdbare vakbonden. De Occupy beweging in de Verenigde Staten heeft dat goed begrepen door de idee te populariseren van een dag staking op 1 mei door de 99% tegen de 1%.

De werkenden zijn in staat om de kapitalisten te raken waar het pijn doet: in hun portefeuille, door te staken. Spijtig genoeg werd de algemene staking van 30 januari van bovenaf afgekondigd, waardoor ze de beweging konden doen landen met het excuus van “enkele beperkte toegevingen”. Een verenigde beweging van jongeren en werkenden moet georganiseerd en gestuurd worden door democratische vergaderingen in de bedrijven, de wijken en de scholen.

Voor echte democratie – breek de dictatuur van de bankiers en de bazen !

De toekomst die het kapitalisme ons biedt bestaat uit oorlog, ellende, uitbuiting en ecologische rampen. Goede levensvoorwaarden in een gezonde omgeving, een degelijke job, gratis en kwaliteitsvol onderwijs, … dat zijn allemaal wensen die steeds weer op gewelddadige wijze botsen op de limieten van dit systeem, dat gebaseerd is op de winsthonger van de 1% rijksten. Dat hoeft zo niet te zijn. Om hier iets aan te veranderen, moeten we handelen en ons politiek organiseren.

De Actief Linkse Studenten strijden elke dag onder jongeren om komaf te maken met dit systeem en om een wereld te bouwen waarin de productie en de gehele samenleving democratisch bestuurd en gecontroleerd worden door organen die voortkomen uit de massale strijd van werkenden en jongeren – echte democratie – om de noden en verzuchtingen van iedereen te vervullen : een democratisch socialistische samenleving. Sluit je bij ons aan!

12 mei, 13u Brussel-Noord