Morgen in Gent betoging. Afslanken of Lijnen?

Betoging voor het behoud én de verbetering van het openbaar vervoer (in Gent).

Eisen:

> Stop de besparingen op ons openbaar vervoer
> Voor het behoud en de verbetering van het bestaande aanbod
> Voor een sociale politiek die deze investeringen mogelijk maakt

Vanaf 17 mei schrapt De Lijn zwaar in het aanbod aan bussen en trams in onze stad. Verschillende bus- en tramlijnen dalen in frequentie. Voor de schoolgaande jeugd is dit een groot probleem. Ook werkenden die gebruik maken van het openbaar vervoer zullen de bus laten voor wat het is en verplicht zijn de wagen te nemen. Voor de passagiers van de 20 treinen die in één van de Gentse stations na 23u toekomen zullen er geen bussen of trams meer zijn.

Het openbaar vervoer vervult nochtans een cruciale sociale rol in het leven van vele groepen in de samenleving. Voor jongeren en ouderen, mensen met een beperking, minder bedeelden of die gezinnen of alleenstaanden die proberen door het leven te gaan zonder eerste of tweede auto is openbaar vervoer een noodzaak. Degelijk, frequent en betaalbaar openbaar vervoer is ook de enige oplossing voor de verkeersknoop waar we ons in België, meer dan ons lief is, in bevinden.

Glaasje op? Neem de auto.

De afschaffing van het nachtvervoer in het weekend is een grote schande. De argumentatie luidt dat er te weinig gebruik van wordt gemaakt en de kostprijs dus te hoog is. Wat mag veilig openbaar vervoer, en dus het verminderen van het aantal verkeerslachtoffers, voor de uitgaande jeugd kosten? De organisatie van het nachtvervoer is zeker voor verbetering vatbaar. Hoe lager de kwantiteit en de kwaliteit van het aanbod, hoe minder gebruikers er zijn. Als vandaag het aanbod wordt afgebouwd zal met in de lagere aantallen gebruikers nieuwe argumenten vinden om het aanbod nog verder af te bouwen.

Besparen? Er is toch geld genoeg.

60 miljoen euro moet De Lijn besparen van de Vlaamse regering. Besparingen waarvan men beweert dat ze noodzakelijk zijn. Dit is het gevolg van weloverwogen politieke keuzes. Keuzes om gemeenschapsgeld ter beschikking te stellen van de banken en een liberale politiek van cadeaus aan grote bedrijven. De gemeenschapskas werd geplunderd en daarvoor moeten wij nu opdraaien. Sorry, hiermee kunnen wij niet akkoord gaan en verzetten ons tegen een logica die ons geen andere keuze zou laten. Integendeel een uitbreiding van het aanbod is volgens ons een essentiële taak van een overheid. Zo kan het openbaar vervoer als een efficiënter en goedkoper alternatief op de auto worden gezien.

Meent het stadsbestuur haar verzet?

Het Gentse stadsbestuur betreurt de besparingen. Nochtans stemden de Gentse sp.a’ers Frey Van den Bossche, Fatma Pehlivan en Jan Rogiers in het Vlaamse Parlement voor. Van CD&V, N-VA, VLD en Vlaamse Belang mochten de besparingen nog verder gaan. Een echte rebelse stad zou alles doen wat binnen haar mogelijkheden ligt om deze besparingen te vermijden, desnoods zelf het geld op tafel leggen om het aanbod te handhaven. Waar wacht het stadsbestuur op?

Een beetje druk kan nooit kwaad, veel druk kan de situatie doen kantelen

Het ongenoegen over deze en andere besparingen is groot. Maar het krijgt geen tot weinig kans om van zich te laten spreken. De beste manier om dit ongenoegen tot uitdrukking te brengen is samen op straat komen. Een betoging kan een krachtig signaal zijn. Enkele maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen kan druk van de publieke opinie de situatie misschien doen kantelen. De stem en de kracht van het volk kan winnen.

Kom daarom allen op donderdag 10 mei om 19u naar de Korenmarkt voor een volkse optocht door het stadscentrum.