Stop racisme. De crisis is niet de schuld van migranten, maar van speculanten!

Zomercampagne van de Actief Linkse Studenten

De Actief Linkse Studenten en Scholieren zullen hun naam deze zomer opnieuw waar maken en actief campagne voeren. We trekken naar verschillende festivals met antiracistisch materiaal en met de voorbereiding van de campagnes die in het najaar op de agenda staan. Na de zon en de hopelijk zomerse feesten, zullen veel jongeren opnieuw geconfronteerd worden met de harde realiteit van de crisis en het besparingsbeleid

Zomerpamflet van de Actief Linkse Studenten en Blokbuster. PDF van dit pamflet

Op school zijn er overvolle klassen en de kwaliteit van het secundair onderwijs gaat er op achteruit. Voor hoger onderwijs zullen we meer moeten betalen. Wie werk zoekt, zal eerst een ‘beroepsinschakelingstijd’ moeten uitzitten. Bij de verlenging van de wachttijd werd er meteen ook een langere term op geplakt. Werk vinden, is een hels karwei. Als er al jobs zijn, gaat het vooral om onzekere en flexibele jobs waarmee het niet mogelijk is om een toekomst uit te bouwen. Het asociale beleid van de gevestigde partijen leidt tot meer werkloosheid, meer onzekerheid, uitsluiting en armoede onder jongeren.

In Frankrijk en Griekenland komen het extreemrechtse Front National en de neonazi’s van Gouden Dageraad in het parlement. De neofascisten van het Vlaams Belang lieten ook in Vlaanderen van zich horen: ze drongen een school in Schoten binnen waar de leerlingen van het eerste jaar een barbecue hielden met onder meer halalvlees. De jongeren werden gedwongen om Zwanworsten (met varkensvlees) te eten. In Brussel hielden de reactionaire populistjes van de Parti Populaire een racistische optocht waarvoor ze gezelschap kregen van de neonazi’s van Nation. Extreemrechts probeert op een gebrek aan perspectief en op frustraties als gevolg van de crisis in te spelen om haar haatboodschap te verspreiden. Het wijst met de vinger naar de migranten, de moslims, de ‘Walen’ of de ‘Vlamingen’, of nog naar strijdbare delegees. Alles is goed om de aandacht af te leiden van de echte verantwoordelijken voor de sociale achteruitgang: de bankiers en speculanten, de 1% rijksten die al gokkend onze toekomst naar de vaantjes helpen.

De Wever, Reynders en co stappen in de voetsporen van Sarkozy en diens populisme dat meermaals de grenzen van het racisme aftastte (langs beide kanten van die grens). Verdeel-en-heers, dat is hun model. Net zoals hun ideologische voorbeeld, ‘iron lady’ Thatcher, willen ze het verzet van jongeren en werkenden breken om ons decennialang op te zadelen met een besparingsbeleid naar Grieks model. Ook de sociaaldemocraten en de groenen zijn aangetast door de neoliberale dogma’s. Ze proberen die dogma’s in een iets socialere verpakking verkocht te krijgen. Jongeren en werkenden, Belgen en migranten, Walen, Vlamingen en Brusselaars, we kunnen enkel op onze eigen collectieve kracht rekenen voor verzet tegen het besparingsoffensief!

 


VERZET tegen klimaatverandering en kernenergie!

De kernramp van Fukushima is het resultaat van de winsthonger van de grote bedrijven. ALS voert campagne om de volledige energiesector in publieke handen te nemen. We voeren campagne om te mobiliseren naar de jaarlijkse klimaatbetoging die de Klimaatcoalitie en de NGO’s begin december organiseren.

VERZET tegen racisme en extreemrechts!

Ieder jaar organiseren we met Blokbuster een nationale betoging met een duizendtal jongeren en werkenden tegen de haatmars van de NSV, de studentenclub van het Vlaams Belang. Volgend jaar is Antwerpen aan de beurt. Na de anti-NSV betoging begin maart volgt ook nog de jaarlijkse betoging aan het gesloten asielcentrum van Vottem (Luik) voor de regularisatie van mensen-zonder-papieren.

VERZET tegen pestboetes voor jongeren

Steeds meer gemeenten voeren ‘gemeentelijke administratieve sancties’ (GAS) in. Dergelijke GAS-boetes worden vaak tegen jongeren ingezet. Minister Milquet wil het nu mogelijk maken om jongeren vanaf 14 jaar boetes tot 1.500 euro te geven. De GAS-boetes maken willekeur mogelijk, zo kan je in Mol een boete krijgen als je iemand laat schrikken. In een arme wijk in Antwerpen mag je geen blikje bier op een plein nuttigen, in een rijke wijk mag dat wel. In Temse kreeg een Chiroleider een GAS-boete wegens geluidsoverlast bij een fuif. Wij verzetten ons tegen de pestboetes die zelf voor overlast zorgen.

VERZET tegen seksisme en homofobie!

Seksisme op straat, op school, op festivals,… de strijd is zeker nog niet gestreden! Hetzelfde kan gezegd worden van de LGBT-beweging (lesbiennes, gays, bi- en transseksuelen) die geconfronteerd wordt met een toename van homofoob geweld. Voor het eerst in drie jaar was de rechtse betoging tegen het recht op abortus en tegen de rechten van vrouwen en holebi’s kleiner dan de progressieve betoging voor een vrije keuze. We moeten dat verzet verder uitbouwen om de acties van de rechterzijde (onder meer met intimidatiecampagnes aan abortuscentra) te stoppen en om een collectief antwoord te bieden op hun reactionaire retoriek. Afspraak op 23 maart.

VERZET tegen het Europa van de multinationals!

De Europese Unie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds (de beruchte trojka) willen de jongeren en de werkenden fors laten inleveren op hun levensstandaard. Ze willen ons laten betalen voor de crisis, terwijl de echte verantwoordelijken ongemoeid worden gelaten. Tegen het Europa van het kapitaal! Neem samen met ALS deel aan solidariteitsbewegingen met de Griekse bevolking, de studenten uit Québec, de Occupy-beweging, indignado’s,…

 


Wat is ALS?

Actief Linkse Studenten is een linkse studentenorganisatie, voor en door jongeren, en is of hoopt actief te zijn op jouw school, hogeschool, universiteit, wijk of stad.

Wij organiseren jongeren tegen crisis, onderfinanciering van het onderwijs, onzekerheid, besparingen, racisme, seksisme, nucleair gevaar, oorlog, … . Al deze problemen zijn het gevolg van een ziek systeem, dat slechts geïnteresseerd is in zoveel mogelijk winst voor een kleine elite, ten koste van de grote meerderheid.

ALS is aanwezig in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Over de taalgrens heen dus, want wij gaan niet akkoord met de verdeel- en heerspolitiek en het communautaire opbod van de traditionele politiek!

ALS maakt ook deel uit van een internationale jongerenorganisatie, ISR (International Socialist Resistance) met groepen in meer dan 40 landen. Dat stelt ons onder meer in staat lessen te trekken uit de revoluties in Noord-Afrika en het Midden-Oosten door de samenwerking met jonge Tunesiërs of te leren uit de ervaringen van de massale jongerenprotesten in Griekenland, Spanje, Québec, …

Jongerenprotest alleen zal niet volstaan. Pas als jongeren actieve steun vinden bij de werkende bevolking kan echte verandering afgedwongen worden. Zij is het die dagelijks de rijkdom produceert, de sleutel in handen heeft om dit systeem lam te leggen en voor een alternatief te vechten.

ALS komt op voor een wereld waarin de productie en de gehele maatschappij onder demo-cratisch beheer en controle van de jongeren en werknemers zelf staat. Een echte democratie die aan ieders behoeften kan voldoen, een democratische socialistische samenleving.

Word lid van ALS!