Protest tegen bankiersbanket in Brussel

Terwijl zij in alle luxe schrokken, moeten wij de broekriem aanhalen?

Terwijl het aantal Grieken in armoede met een duizelingwekkende snelheid toeneemt en honderdduizenden mensen afhankelijk worden van voedselbedelingen (een fenomeen dat deels wordt gerecupereerd door de fascisten van Gouden Dageraad) en terwijl Spanje en andere Europese landen dezelfde richting uitgaan, houden een honderdtal miljardairs en multimiljardairs op 11 oktober een feestje in Egmontpaleis in Brussel. Het gaat om een banket van de denktank ‘Friends of Europe’ van burggraaf Etienne Davignon.

Het jaarlijkse banket van deze neoliberale denktank vormt een belangrijke afspraak voor een honderdtal genodigden, waaronder de fine fleure van het Europese establishment: politici, financiële experts, invloedrijke mediafiguren, ambassadeurs,… alsook vertegenwoordigers van 40 grote bedrijven zoals BP, Total en Coca Cola. Op de gastenlijst staat ook de speculant George Soros (de bedenker van het concept van hedgefunds), de voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barrosso of nog Europees president Herman Van Rompuy. Kortom, de ‘markten’ schuiven aan tafel. Terwijl zij in hun paleis schrokken, worden wij gevraagd om de broekriem aan te halen.

De denktank ‘Friends of Europe’ wordt geleid door Etienne Davignon, die eerder ook al de invloedrijke patronale ‘Europese Ronde Tafel van Industriëlen’ had opgezet. Het officiële doel van de denktank is om te discussiëren over de problemen waarmee Europa en haar burgers worden geconfronteerd. De aard van deze ‘discussies’ blijkt uit de samenstelling van de raad van bestuur met naast burggraaf Davignon onder meer Pascal Lamy, de voorzitter van de Wereldhandelsorganisatie.

Lamy werd onder meer bekend wegens zijn rol in het opzetten van het Multilateriaal Akkoord over Investeringen (MAI) dat tussen 1995 en 1997 in het geheim werd onderhandeld onder 29 lidstaten van de OESO. Het MAI voorzag onder meer de mogelijkheid voor bedrijven om een rechtszaak aan te spannen tegen een land dat ‘getroffen’ wordt door een staking of een betoging. Het publiek maken van de inhoud van het akkoord leidde tot een zodanige verontwaardiging dat het project in 1998 terug werd opgeborgen. Het is maar een voorbeeld om aan te geven welk soort discussies op informele topontmoetingen van het establishment worden gevoerd.

De Actiecomités Europa, een collectief van syndicalisten, antiglobalisten en verontwaardigden, roept op tot een betoging op 11 oktober om 18u voor het Egmontpaleis om onze woede te tonen. We willen er protesteren tegen een kleine elite die er alles aan doet om haar eigen privileges en invloed te versterken ten koste van de meerderheid van de bevolking.

LSP en ALS ondersteunen de oproep en mobiliseren naar 11 oktober. Deze actie moet ook aangegrepen worden om te discussiëren over hoe we een einde kunnen maken aan de heerschappij van de kleine elite van parasiterende kapitalisten. Wij komen op voor een democratisch geplande economie waarbij de sleutelsectoren van de economie in gemeenschapshanden worden geplaatst. Op deze manier wordt het mogelijk om de productie te richten op de behoeften van de bevolking en niet op de hebzucht van de speculanten, grote aandeelhouders en grote patroons die het nu voor het zeggen hebben.

 


Vertrek uit Leuven:

16u50 station (trein van 17u01)