Antwerpen: nieuwe reeks vormingen over marxisme

Het is reeds vijf jaar geleden dat de grootste crisis sinds de jaren ’30 uitbrak. Sindsdien heeft de gewone bevolking via vernietigende besparingen moeten betalen en het einde is nog lang niet in zicht. Exploderende werkloosheid, afbouw van openbare diensten, verlaging van pensioenen en uitkeringen,… Enkel de 1%, de banken, grote bedrijven, speculanten en aandeelhouders bleven buiten schot en hebben zich verder kunnen verrijken.

Tegelijkertijd moeten we vaststellen dat de politici en economen van geen hout pijlen weten te maken. Hun neoliberaal beleid van besparingen heeft wel op massale schaal armoede en honger heringevoerd in Zuid-Europa, maar brengt geen zoden aan de dijk voor de eurocrisis. Nu 68% van de Grieken onder de armoedegrens leeft, lijkt een economische heropleving verder dan ooit. Maar ook een Keynesiaans beleid is niet in staat een fundamentele oplossing te bieden, waar haalt men immers het geld vandaan?

Het is niet verbazingwekkend dat steeds meer mensen zich de vraag beginnen te stellen of dit systeem wel werkt en hoe we uit het dal van de crisis kunnen kruipen. Marx stelde dat kapitalisme leidt tot crisis. Een vaststelling die na 150 jaar nog altijd overeind blijft en het de moeite waard maakt om eens terug te kijken naar zijn ideeën en deze te bediscussiëren.

Het is om die reden dat de Actief Linkse Studenten sinds vorig jaar de “Marxistische Discussies”, een reeks van een achttal bijeenkomsten, organiseren. Daarbij gaan we telkens dieper in op één van de aspecten van het Marxisme (bv. economie, filosofie,…) en proberen we die themas ook terug te koppelen aan de huidige politieke en economische situatie. De discussies zullen telkens kort worden ingeleid door een spreker waarna er ruimte is voor tussenkomsten, opmerkingen, vragen,…

Een eerste inleidende discussie zal doorgaan op maandag 22 oktober met als onderwerp “Wat is kapitalisme? Wat is marxisme?”. Afspraak om 19u30 aan de Agora op de stadscampus van de Universiteit Antwerpen. (Grote Kauwenberg 2) Geïnteresseerd? Wil je mee discussiëren, actie voeren,…? Kan je er niet bij zijn maar wilt toch over dit thema samenkomen? Stuur ons een mail via als. antwerpen@socialisme.be of geef ons seintje via 0488 56 47 02