Aalst. Protest tegen ‘schepen van Vlaamse Belangen’

Zondag was er een inderhaast bijeengeroepen protestactie door Animo (SP.a-jongeren) in Aalst met een 30-tal aanwezigen waarvan de overgrote meerderheid geen lid is van Animo of SP.a. De kortstondige mobilisatie op 3 uur tijd op een warme zondagnamiddag was vooral het werk van BBTK, Blokbuster-LSP en PVDA. Aanleiding was de aankondiging van het nieuwe stadsbestuur dat voormalig VB-kopstuk en kersvers N-VA’er Karim Van Overmeire schepen ‘van Vlaamse zaken’ zou worden. Donderdag volgt een nieuwe protestactie onder de naam ‘Noig Verontruste Aalstenaars’.

In Aalst won de N-VA de gemeenteraadsverkiezingen op overtuigende wijze, het werd met 31% de grootste partij. Lijsttrekker Christoph D’Haese (ex-VLD) haalde het grootste aantal voorkeurstemmen en wordt de nieuwe burgemeester. Vanop de derde plaats scoort ook voormalig VB-kopstuk Karim Van Overmeire. N-VA wil hem schepen van ‘Vlaamse zaken’ maken, waarbij hij moet toezien of er Nederlands wordt gesproken in de crèches, scholen,… en waarbij de straatnaamborden en bevlagging wordt bijgestuurd om de Vlaamse Leeuw in het straatbeeld te krijgen. De burgemeester kondigde ook aan dat de schepen erover moet waken dat de bibliotheken instrumenten van ‘vervlaamsing’ worden, ook al is het niet de bedoeling om “alle Franstalige boeken uit de bib te bannen.”

Dat Van Overmeire daarvoor de overstap moest maken van het VB naar N-VA om eindelijk ‘bestuursverantwoordelijkheid’ te kunnen opnemen, doet natuurlijk de wenkbrauwen fronsen. Maar dat een van de auteurs van het beruchte en racistische 70-puntenplan, iemand die bovendien bekend stond als een Blokker van het eerste uur en dus ook van de harde lijn, zomaar schepen kan worden in een coalitie met CD&V en SP.a is al helemaal bizar.

Het gaat immers om de twee partijen die – tegen beter weten in – banden hebben met de georganiseerde arbeidersbeweging in de vorm van de vakbonden. Het gaat om partijen van wie toch wel een sterkere positionering tegen extreemrechts wordt verwacht. Maar niet dus. SP.a en CD&V stapten probleemloos in de coalitie en tekenden de bestuursverklaring waarin ook de schepen voor Vlaamse zaken was opgenomen. Dachten ze echt dat N-VA haar nummer drie aan de zijlijn zou laten staan?

Omwille van protest, zowel intern als extern, was er uiteindelijk binnen SP.a een grote interne verdeeldheid over de kwestie. Op maandagavond kwam de fractie van SP.a in de Aalsterse gemeenteraad in spoedvergadering bijeen. Er is grote interne verdeeldheid over hoe het nu verder moet. Op maandag 5 november komt er een algemene ledenvergadering van de SP.a, die zich hierover moet uitspreken. “Noig Verontruste Aalstenaars” zal nét zoals op donderdag ook dan actie voeren. Bij CD&V worden de handen in onschuld gewassen. Ze laten de beslissing over aan N-VA zelf en wensen er geen uitspraak over te doen.

Van Overmeire is niet de eerste de beste. Hij was er van bij het begin bij en lag mee aan de basis van het Vlaams Blok in de regio Aalst. Dat Blok aarzelde niet om tot meer gespierde acties over te gaan of om uit een racistisch vaatje te tappen. Kopman Van Overmeire deed duchtig mee, zo werkte hij mee aan het 70-puntenplan waarmee het VB haar racisme in de verf zette. Na 20 jaar in het parlement te hebben gezeteld, besloot hij in 2011 om naar N-VA over te stappen. Zo zou hij wel bestuursdeelname kunnen bekomen. Wellicht voelde hij de hete adem van N-VA, zag hij over hoe weinig politiek personeel die partij beschikte en was hij het interne gerommel in zijn partij beu. Dan was een overstap naar N-VA de beste carrièreplanning. Bij die overstap heeft hij op geen enkel ogenblik afstand genomen van zijn eigen vroegere standpunten. Hij zag N-VA vooral als een beter instrument om zijn standpunten te realiseren…

 


Oproep tot protest komende donderdag

Donderdag 25 oktober om 19u aan het Volkshuis van Aalst (Houtmarkt)

We gaan ons protest en onze bekommernissen uiten vóór de vergadering van het sp.a partijbestuur onder volgende ordewoorden:
1. “Geen schepen van uitsluiting maar een schepen van onthaal!”
2. “Voor een sociale oppositie tegen de rechtse NVA-politiek!”

ONAFHANKELIJK van het feit of de sp.a de knoop vroeger doorhakt blijft de actie doorgaan! NVA zal sowieso de coalitie leiden …

“Noig Verontruste Aalstenaars” werd na de actie van Animo op zondagavond 21 september tegen de “schepen van Vlaamse Belangen” opgericht tijdens een ad hoc vergadering met 20 deelnemers uit diverse organisaties (BBTK, Blokbuster-LSP, PVDA, LEEF!) en individuen (van Buurtsport, Wereldhuis, sp.a …)

Elke Aalstenaar en organisatie die onze bekommernissen deelt, is welkom onder eigen vlag, slogans …

… maar we vragen wel om Belgische vlaggen achterwege te laten aangezien het hier niet gaat om “Vlaams-nationalisme versus Belgicisme” (de pers maakt dat ervan) maar over de rechtse NVA-politiek van uitsluiting en sociale afbraak.