Debat: het einde van het neoliberalisme?

Betekent deze crisis het failliet van het neoliberalisme? Na 5 jaar economische crisis is er nog steeds geen beterschap in zicht. De werkloosheidscijfers blijven maar stijgen terwijl overheden onophoudelijk nieuwe bezuinigingsmaatregelen aankondigen. Na het succes van ons “Groot Stakingsdebat” vorig jaar organiseert ALS opnieuw een scherp ideologisch debat over het neoliberalisme.

Na verscheidene decennia van neoliberaal beleid, wordt deze politiek alsmaar meer in vraag gesteld. Na jaren communautair gekibbel staan opnieuw het sociaaleconomisch debat centraal. Wat doen we aan sluitingen zoals Ford Genk? Zijn de loonlasten te hoog of de lasten op vermogen te laag? Is er nood aan meer vrije markt of meer overheid en regulering? Is het kapitalisme nog wel “het meest werkbare systeem” of is er nood aan een alternatief?

Allemaal vragen waar volgende sprekers zullen proberen een antwoord op te formuleren tijdens dit scherp debat:

  • Bleri Lleshi (Politiek Filosoof)
  • Eric Byl (Linkse Socialistische Partij)
  • Dirk Verhofstadt (denktank Liberales).
  • Bart Haeck (De Tijd)
  • Peter Verniers (ABVV Arcelor Mittal)

Moderator: Ferdi De Ville (Ugent)

Donderdag 22 november om 19u30 in Aud D, Blandijn