26 november: protestactie tegen GAS-boetes in Gent

Broodje eten op de trappen van de kerk? Zitten op de rugleuning? Vertoon je ‘rondhanggedrag’? Sinds kort krijg je hier een GAS-boete voor van 175 euro voor minderjarigen en 350 euro voor meerderjarigen!

De Gemeentelijke administratieve sancties leiden tot een enorme willekeur. Gemeenten mogen zelf regelgeving in elkaar knutselen en de boetes gaan rechtstreeks naar de gemeentekas. De boetes kunnen opgelegd worden aan kinderen vanaf 14 jaar. In Gent echter pleit burgemeester Daniel Termont echter voor de ver laging van de leeftijd naar 12 jaar! Dit terwijl het aantal GAS-boetes in Gent vorig jaar met 22%, toenam, waarbij vooral armen worden getroffen.

Maar de GAS-boetes leiden niet alleen tot absurde regels, ook wordt het gebruikt tegen het recht op collectieve actie. Verschillende betogingen werden afgelopen jaar beboet met GAS wegens “overlast”. Vrijheid van meningsuiting en organisatie wordt daarmee op de helling gezet. Ruimte voor kritische stemmen wordt alsmaar kleiner!

De GAS-boetes kaderen in de besparingspolitiek die de klassieke partijen doorvoeren: repressie is namelijk goedkoper en gemakkelijker dan preventie. Terwijl de jongerenwerkloosheid al 17,7% heeft gehaald wil de overheid niet meer investeren in duurzame jobs, degelijk onderwijs, jongerenvoorzieningen, betaalbare recreatie etc. De afbraak van de maatschappij is een feit. Terwijl men bespaart op sociale voorzieningen worden miljarden in de banken gepompt om de 1% rijken op hun gemak te stellen.

Wij verzetten ons tegen deze repressieve en ondemocratische maatregelen die vooral de kwetsbare groepen in de samenleving raken en het moeilijk maakt om een kritische stem te uiten! Enkel door het aanpakken van de sociale problemen kan men overlast echt oplossen. We komen daarom op voor maatregelen als massale investeringenin sociale woningen, het creëren van degelijke jobs, jongerenvoorzieningen, kinderopvang,…

Indien het Gents kartel zich progressief wenst te noemen, eisen de Actief Linkse Scholieren en Studenten een einde aan de GAS-boetes hier in Gent. In de plaats daarvan dient geïnvesteerd te worden inbuurtwerking, onderwijs, jongerenvoorzieningen en kwaliteitsvolle jobs.

 

Maandag 26 november: protestactie in Gent op maandag 26 november om 17u Botermarkt 1 (voor stadhuis). Meer info op Facebook