Organiseer je mee voor een sociaal alternatief op de GAS-repressie!

TegenGAS is een gloednieuwe beweging in België die er naar streeft jong en oud over heel het land samen te brengen in een campagne tegen de GAS-boetes. Het idee achter TegenGAS was het resultaat van een succesvolle betoging door de Actief Linkse Scholieren en Studenten (ALS) in Gent eind 2012. Op basis van de enorme interesse en positieve reacties werd er besloten om een breed actiecomité op te zetten en aan een nationaal profiel te werken. Via lokale acties, betogingen en evenementen willen we de druk zetten op zowel lokaal als nationaal bestuur om een einde te maken aan het asociale GAS-beleid. Tevens zal de website www.TegenGAS.be dienen als de webstek voor informatie over GAS met een meldpunt, juridische informatie en aankondigingen van allerlei evenementen en acties.

> www.tegengas.be