Stop het besparingsbeleid! Voor het recht om te kiezen!

De beweging die zich “pro-life” noemt, zal voor het vierde jaar op rij in Brussel betogen voor de afschaffing van het recht op abortus. Ze organiseren al wekelijkse acties aan de centra die abortus toepassen. We kunnen hen niet toelaten de vrouwen die daar komen te intimideren en er hun reactionaire ideeën te verspreiden. Een respons is nodig: we kunnen hen geen vrij spel geven. We moeten onze rechten verdedigen!

 

 

« PRO LIFE » : VOOR HET LEVEN VAN WIE?

Abortus gebeurt, of het nu wettelijk toegestaan is of niet. Wanneer het gebeurt in slechte omstandigheden is het een gevaar voor de gezondheid van vrouwen. Ook de dood van Savita Halappanavar in Ierland heeft ons eraan herinnerd dat het verbod op abortus doodt. Deze jonge vrouw is in oktober 2012 overleden volgend op complicaties in haar zwangerschap. Haar leven had hoogstwaarschijnlijk gered kunnen worden indien een abortus was toegepast. Het recht op abortus verdedigen, betekent ook het recht van vrouwen verdedigen om niet te sterven in riskante abortussen!

TEGEN HET BESPARINGSBELEID

Zelfs in de landen waar abortus wettelijk toegestaan is, is de strijd niet voorbij. De economische crisis en het beparingsbeleid dat de regeringen voeren, maken de toegang tot een zwangerschapsonderbreking moeilijker, zoals vandaag in Spanje het geval is. Hoewel het recht op abortus in België vandaag niet onmiddellijk in gevaar is, zal de regering de komende periode nogmaals miljarden euro besparen. De gezondheidszorg zal zeker niet gespaard worden ondanks het feit dat de sector al onder zware druk staat. Het recht op abortus verdedigen, is ook een voldoende openbare financiering van de gezondheidszorg eisen!

We hebben ook nood aan een echt politiek van preventie van ongewenste zwangerschappen. Voorbehoedsmiddelen moeten gratis en toegankelijk zijn voor iedereen. Vandaag kosten voorbehoedsmiddelen meer dan een abortus. We kunnen ook de seksuele opvoeding van jongeren niet in de handen van de televisie en internet laten. We hebben nood aan meer middelen voor het onderwijs, meer leerkrachten en kleinere klassen waarin seksuele opvoeding op een ernstige manier kan geboden worden.

VOOR EEN ECHTE VRIJE KEUZE

De antisociale politiek die de laatste jaren is gevoerd, laat niet veel ruimte voor een ECHTE keuze. Veel vrouwen beslissen tot een abortus voor hoofdzakelijk materiële en financiële redenen. Wij eisen het recht om kinderen te hebben zonder dat dit ons verarmt. We hebben geen nood aan besparingen in de openbare diensten, maar veeleer aan een uitbreiding van verschillende vormen van zorg en diensten die vrouwen toestaan gezin, werk en vrije tijd te combineren.

We willen geen onzekere en slecht betaalde jobs, maar kwaliteitsvol werk voor iedereen. We willen geen controle op werklozen, maar uitkeringen die de reële noden van de gezinnen dekken. We hebben geen nood aan een verhoging van de huisvestingkosten, maar aan een massaal plan van sociale woningbouw.

LAAT ONS SAMEN DE STRAAT OPKOMEN!

Om te vechten tegen die reactionaire organisaties hebben we nood aan een collectieve strijd van de werkenden (M/V) tegen de sociale aanvallen die door de regering(en) worden gevoerd. De traditionele partijen hebben hun kamp gekozen. Ze verdedigen de belangen van het patronaat en vallen onze levensvoorwaarden aan. We hebben nood aan een samenleving die niet wordt gerund in functie van de winsten, maar die beantwoordt aan de noden van de meerderheid van de bevolking, een socialistische samenleving.

 


24 maart 2013 om 14u Koningsplein (Brussel). Pro Choice Betoging

 


Neem deel aan de pro-keuze-campagne ! Help ons te mobiliseren voor diverse acties! Contacteer ons indien je geïnteresseerd bent om campagne te voeren tegen de pro-lifeacties aan de centra die abortus toepassen: vrouwen@socialisme.be