Betoging voor een echte keuze!

• Kinderen krijgen mag niet tot armoede leiden!
• Vrouw is baas in eigen buik!

Sinds enkele jaren zijn er regelmatig betogingen tegen het recht van vrouwen om over hun eigen lichaam te beslissen. De reactionaire conservatieven organiseren acties tegen abortus en houden het niet bij betogingen. Ze trekken bijna wekelijks naar centra voor familiale planning in Brussel, Antwerpen of Gent om er vrouwen die abortus plegen uit te schelden voor moordenaars. Deze activisten beweren ten onrechte dat ze ‘pro-leven’ te zijn.

De dood van Savita Halappanavar in Ierland maakt duidelijk dat het verbod op abortus zelf doden maakt. De jonge vrouw van Indische afkomst kwam in oktober 2012 om na complicaties bij haar zwangerschap. Ze had gered kunnen worden indien er een abortus had plaatsgevonden. Maar het ziekenhuis weigerde dit. Met de dood als gevolg. Abortus is een fenomeen dat sowieso gebeurt, of het nu legaal is of niet. Maar een illegale abortus betekent wel dat er minder controle is op de veiligheid en medische begeleiding. Dat is gevaarlijker voor vrouwen.

We hebben die zogenaamde ‘pro-leven’-activisten overigens nog niets zien doen om degelijke levensvoorwaarden voor iedereen te eisen. Hebben ze zich daar al vragen over gesteld? Wij komen op voor een echte keuze: de mogelijkheid om kinderen te hebben zonder hierdoor in armoede onder gedompeld te worden, het recht van vrouwen om over hun eigen lichaam te beslissen. Daartoe gaan we in tegen het besparingsbeleid en komen we op voor een massaal plan van publieke investeringen.

Wij eisen dat er een echt preventiebeleid komt. Daartoe moet er in het onderwijs meer aandacht voor seksuele opvoeding zijn. Het onderwijs moet meer middelen krijgen zodat er ook meer personeel en kleinere klassen kunnen komen. Anderzijds kunnen ongewenste zwangerschappen ook vermeden worden door voorbehoedsmiddelen gratis te maken en toegankelijk voor iedereen. Vandaag kosten voorbehoedsmiddelen soms meer dan een abortus.

Tenslotte is het onaanvaardbaar dat vrouwen die abortus plegen dat in een op de vier gevallen doen omwille van hoofdzakelijk financiële redenen. Wij komen op voor de mogelijkheid om kinderen te krijgen zonder tot armoede veroordeeld te worden. Daartoe is er nood aan degelijke jobs met goede lonen en vaste en redelijke werkroosters. Er zijn duizenden werklozen, terwijl wie wel werk heeft onderuit gaat aan een onhoudbare werkdruk. Wij pleiten voor een herverdeling van het beschikbare werk met een arbeidsduurvermindering tot 32 uur per week zonder loonsverlies en met bijkomende aanwervingen. De kinderbijslag moet de echte kosten van een kind opvangen. Het tekort aan plaatsen in de kinderopvang moet dringend aangepakt worden. Zo telt een gemeente als Schaarbeek 500 plaatsen in de gemeentelijke crèches, terwijl er nog eens 500 op een wachtlijst staan! Er moeten dringend duizenden plaatsen in de kinderopvang bijkomen. Tenslotte is er nood aan degelijke en betaalbare huisvesting voor iedereen. De wachtlijsten voor sociale woningen zijn een indicatie van de enorme noden op dat vlak.

Het recht op abortus moet gekoppeld worden aan sociale eisen. De emancipatie van vrouwen kan enkel door de emancipatie van de volledige werkende bevolking. We mogen geen ruimte laten aan reactionaire bewegingen die verdeeldheid creëren en alle verworven rechten onder vuur nemen. Doe mee met de betoging van komende zondag!

Zondag 24 maart. Albertinaplein (Kunstberg), Brussel. 14u. Pro-keuze betoging