Kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen

Op donderdag 28 maart zijn er in acht verschillende steden acties voor meer middelen voor het onderwijs. De Actief Linkse Studenten (ALS) steunen deze acties, de besparingslogica heeft immers grote gevolgen voor het onderwijsbudget.

In 1989 werd het onderwijsbudget vastgelegd via de zogenaamde “gesloten enveloppen”. Onderwijsinstellingen werden niet langer naar hun noden gefinancierd en kregen in de plaats een vast bedrag dat ze naar eigen goeddunken besteden. Dit model houdt echter geen rekening met de reële kosten of het stijgend aantal scholieren. Het resultaat is er dan ook naar: plaats tekorten in kleuter-, basis- en middelbaar onderwijs, te grote klassen, verouderde gebouwen,… enz.

Het hoger onderwijs werkt sinds 2007 met de “outputfinanciering”. Het bedrag dat de onderwijsinstellingen ontvangen is niet gebaseerd op het aantal studenten dat ze onderrichten, maar het aantal dat afstudeert. Het zal leiden tot een hoger onderwijs op twee snelheden zoals in de VS: het merendeel van de studenten krijgt slechte opleidingen in ondergefinancierde instellingen terwijl en kleine (vaak beter bedeelde) elite een hoog kwalitatieve opleiding kan genieten.

Deze outputfinanciering zorgt ervoor dat de nadruk gaat liggen op economisch interessante wetenschapsdomeinen. Gaan we wachten totdat richtingen als taal-en letterkunde, filosofie, drama en andere (voor de markt) minder interessante vakken opgedoekt worden? Tot de private sector het openbare onderwijs overneemt en enkel voor haar eigen belangen gebruikt? De tekorten in het onderwijs zijn nu al dramatisch en zullen in de toekomst enkel groter worden. Door crisis zal er, net zoals in de rest van Europa, bespaard worden op alle publieke diensten. De gevolgen zullen duidelijk voelbaar zijn: hogere inschrijvingsgelden, (nog) minder sociale voorzieningen, een dalende kwaliteit,… enz. De Actief Linkse Studenten aanvaarden dit niet. Wij eisen dat het onderwijsbudget van de gemeenschappen wordt opgetrokken naar 7% van het BBP, in plaats van de huidige 4,6%

Hoewel het crisis is, maakten de grote bedrijven en multinationals de afgelopen jaren recordwinsten waarop ze amper belastingen betalen. Sociale fraude wordt hard en genadeloos aangepakt, maar wie aan miljardenfraude doet komt er goedkoop vanaf. Er is genoeg rijkdom aanwezig om een sociaal beleid te voeren. Maar om hier gebruik van te maken zullen we naar een andere maatschappelijk systeem moeten overstappen. We hebben nood aan samenleving waar de economie niet in handen is van een kleine minderheid, maar democratisch bestuurd wordt in het belang van de meerderheid van de bevolking; m.a.w. democratisch socialisme!

Donderdag 28 maart. Antwerpen: 16u Ossenmarkt. Gent: 14u campus Schoonmeersen, 14u15 St Pietersstation, 14u45 Ledeganck, 15u Kattenberg, 15u15 Blandijn. Brussel: 14u place Stéphanie