Debat over Gemeentelijke Administratieve Sancties in Gent

Gent, een GAS(t)vrije stad?

Met:
Daniel Termont (Burgemeester)
Mathias Vander Hoogerstraete (TegenGAS)
Raf Jaspers (Liga voor Mensenrechten)
Geert Decock (Unie van Jeugdadvocaten)

Moderator: Sofie Demeyer (VRT-Journaliste)

Gemeentelijke Administratieve Sancties, kortweg GAS genoemd, staan volop in de actualiteit. Sommige gemeentebesturen geven aan dit repressieve instrument nog meer te willen gebruiken, andere besturen pleiten dan weer voor terughoudendheid. Wat is de houding van het Gentse stadsbestuur tegenover GAS: wel of niet in een leefbare stad als Gent…?

Diverse middenveldorganisaties voeren actie tegen GAS en willen d.m.v. een stevig debat de mensen informeren én het bestuur op de rooster leggen over toekomstige GAS plannen.

ZES BEKOMMERNISSEN STAAN DAARBIJ CENTRAAL:

1. Het recht om jong te zijn (en b.v. te mogen spelen in openbare ruimte);

2. De democratisch fundamenteel noodzakelijke scheiding
tussen de machten, in dit geval tussen uitvoerende en rechterlijke macht (mag een bestuur op eigen houtje straffen uitdelen, zonder dat de rechter de gegrondheid van die straf toetst?);

3. Het gebruik van openbare ruimte (de publieke ruimte wordt
schaarser en verschillende groepen willen daar uiteenlopend gebruik van maken. Moeten de conflicten die daarbij kunnen rijzen, per se repressief opgelost worden?);

4. Het democratisch recht om sociale actie te voeren (er zijn teveel feiten in het recente verleden waarbij GAS gebruikt wordt om actievoeren te beteugelen);

5. Over de willekeur van de GAS boetes (de ene gemeente wel, de andere niet);

6. Als manier om asociaal gedrag te bestraffen.

Wees welkom !

Een realisatie van:
ACV Gent-Eeklo, Masereelfonds, Liga voor Mensenrechten, TegenGAS, HCA, Actief Linkse Studenten, COMAC, VZW Vrede, LEF

Met de steun van:
Onafhankelijk Leven, ACLVB, Vredesactie, Climaxi, Vermeylenfonds

 

>> Facebook evenement