Steun de Griekse antifascistische comités!

Minstens 34 laagbetaalde migrante landbouwarbeiders in Griekenland zijn opgenomen in het ziekenhuis als gevolg van de kogelregen die ze kregen als antwoord op hun vraag naar hun zes maanden achterstallig loon. Deze agressie is geen toeval, maar de uitdrukking van een klimaat van racisme, waarin het fascistische Gouden Dageraad, dat in recente peilingen 9 tot 12% haalt, een sleutelrol speelt. Trots en ongestraft publiceren ze hun paramilitaire aanvallen op migranten. Dagelijks zijn er racistische aanvallen in het land, waarbij er nu en dan een dode valt. Ook homoseksuelen en linkse militanten worden geviseerd.

Een humanitaire catastrofe, uitgevoerd onder de auspiciën van de Trojka, voltrekt zich. Niet enkel migranten, maar de volledige werkende klasse wordt getroffen: gepensioneerden, werkenden, werklozen, jongeren, vrouwen, mannen. 250.000 mensen zijn dagelijkse afhankelijk van voedselpakketten, 27% van de bevolking en 60% van de jongeren is werkloos. Het aantal zelfmoorden explodeert. Kankerpatiënten raken niet meer aan hun medicijnen. Kinderen die flauwvallen in de klas zijn al lang geen nieuws meer. Het is uit de hieruit voortvloeiende wanhoop dat fascisme opnieuw een voedingsbodem kan vinden. En ondertussen gaan de besparingen en privatiseringen schijnbaar onverstoord door.

Dat kapitalisme in crisis komt is een wetmatigheid. Dat het fascisme daarop automatisch kan teren is dat niet. De leiding ter linkerzijde nam tot dusver haar verantwoordelijkheid op noch in de strijd van de Griekse werkende klasse de afgelopen jaren tegen besparingen en privatiseringen, noch in de strijd tegen het fascisme.

Willen we die strijd op een effectieve manier voeren, dan zullen we ons van onderuit moeten organiseren. Zo werden reeds vele tientallen antifascistische comités opgericht in Griekenland, die met extreem beperkte middelen een werking trachten te ontplooien. Het doel moet daarbij zijn om via een actieve solidariteit mensen te betrekken en te organiseren in de strijd tegen niet enkel het fascisme maar ook het kapitalisme en samen te werken aan een echt, socialistisch alternatief. Ook onze Griekse zusterorganisatie Xekinima spant zich maximaal in bij de uitbouw van deze antifascistische comités.

Omdat de crisis van het kapitalisme zich niet beperkt toe één land, zijn de ontwikkelingen in Griekenland cruciaal voor de rest van de werkende klasse in Europa en daarbuiten. Solidariteit is ons sterkste wapen en houdt niet op aan de landsgrenzen. En effectieve solidariteit kan zich helaas niet beperken tot enkel morele steun. Steun daarom de Griekse antifascistische comités ook financieel. Stort een bijdrage op rekeningnummer 001-2282409-75 van Blokbuster met vermelding ‘Griekenland’.