Pamflet voor betoging tegen GAS op 26 oktober

Op de succesvolle betoging van afgelopen zaterdag werd het eerste materiaal voor de betoging van 26 oktober verspreid. De campagnes tegenGAS en stopSAC willen deze zomer bouwen naar een grote actie op 26 oktober en tegelijk de basis leggen voor lokaal verzet. De steden en gemeenten kunnen vanaf 1 januari volgend jaar hun reglementen aanpassen en strenger maken overeenkomstig de nieuwe wetgeving. Het protest mag dan ook niet beperkt blijven tot een eenmalige betoging maar moet georganiseerd worden. We publiceren het pamflet en de affiches van tegenGAS.

PAMFLET

Iedereen is tegen GAS, behalve de regering

Op 30 mei stemde een overweldigende meerderheid in het parlement voor de nieuwe GAS-wet met daarin een verlaging van de minimumleeftijd naar 14 jaar en een verhoging van het maximumbedrag tot 375 euro. 213 middenveldorganisaties spraken zich daags voordien uit tegen deze wet. Weinig Belgen die niet worden vertegenwoordigd door één van deze organisaties.

Willekeur en misbruik

Een wirwar van gemeentelijke reglementeringen, het deels uitschakelen van de rechterlijke macht, de persoonlijke interpretatie van de GAS-ambtenaar,… Iedereen weet dat GAS de deur opent voor willekeur en misbruik. GAS vormt zo het symptoom van een gefaald beleid dat via repressie probeert maatschappelijke problemen op te lossen.

Toenemende werkloosheid, onzekerheid en precariteit in de samenleving leiden tot uitzichtloze situaties, wanhoop, asociaal gedrag en agressie. Sociaal zwakkere lagen worden door GAS dan ook het hardst getroffen. GAS biedt gemeenten tevens een instrument om op te treden tegen wie zich hiertegen verzet of al wie gebruik wil maken van het recht op vrije meningsuiting en organisatie.

Een sociaal alternatief

TegenGAS wil de strijd tegen dit absurd en repressief systeem aangaan. Repressie kan vermeden worden door preventie: investeer in werk voor iedereen, degelijk en kwaliteitsvol onderwijs, goedkope en ecologische afvalverwerking, meer en betere jongerenvoorzieningen, degelijke publieke sanitair,… TegenGAS is een campagne die jong en oud wil organiseren op lokaal en nationaal vlak.

Geef zelf TegenGAS!

Na de zomer zullen de verschillende gemeenten de nieuwe wet moeten vertalen naar hun lokaal GAS-reglement. TegenGAS wil daarom deze zomer een nationale campagne starten om zowel op nationaal als lokaal vlak TegenGAS te geven. Daarom mobiliseren we voor een nieuwe nationale betoging op 26 oktober. Ook jij kan daaraan meehelpen door in jouw buurt, gemeente of school een TegenGAS-comité op te richten en mee te mobiliseren naar deze dag of door op lokaal vlak actie te ondernemen. Sluit aan en steun de camapagne TegenGAS voor slechts 3€, ontvang jouw TegenGAS-Badge.

TegenGAS en StopGAS roepen alle organisaties op om samen met ons de oproep te onderschrijven en te helpen organiseren voor de betoging op 26 oktober 2013 rond de volgende 5 eisen:

  1. Stop de willekeur; voor een rechtvaardige en toegankelijke rechtspraak; einde aan het GAS-systeem.
  2. Jong zijn is geen misdaad, stop de pestboetes.
  3. Protesteren is een recht, stop de repressie tegen demonstranten.
  4. Geen GAS om de lokale begrotingstekorten te dichten, laat de verantwoordelijken voor de tekorten betalen
  5. Criminalisering is geen oplossing; sociale oplossingen voor sociale problemen

Wij zullen niet betalen, wij komen op straat voor een andere toekomst!

Contacteer ons: info@tegengas.be. Bel of SMS “Ik geef TegenGAS” met je naam, gemeente en emailadres naar: 0483/042208

 

PDF

  • Pamflet
  • Affiches

AFFICHES