Doe mee met TegenGAS

Bouwen aan het verzet tegen de GAS-waanzin

De stemming in het parlement maakte duidelijk dat we niet op de gevestigde politici moeten rekenen om de GAS-waanzin aan te pakken. Op lokaal vlak maken alle partijen van de GAS-machine gebruik om willekeur en repressie te laten botvieren. Ook diegenen die in het parlement tegenstemden, maken in de gemeenten en steden waar ze aan de macht zijn gebruik van GAS-boetes. Bij het beruchte broodje-met-GAS op een Mechelse kerkportaal ging het bijvoorbeeld om een toepassing van een lokaal GAS-reglement dat mee door de groene coalitiepartner was goedgekeurd.

Als we iets willen doen aan de willekeur en de repressie, dan zullen we het zelf moeten doen. Dat is hoe alle democratische rechten en sociale verworvenheden vroeger zijn afgedwongen. Het is dan ook de beste manier om inbreuken op onze democratische rechten te stoppen. Wie de strijd aangaat, kan verliezen. Maar wie niet strijdt, is op voorhand verloren.

Betogingen tegen GAS

Deze krant verschijnt op de dag van de eerste nationale betoging tegen de GAS-boetes (29 juni). We kunnen niet voorspellen wat die betoging zal geven, maar het enthousiasme voor een duidelijk verzet tegen de GAS-waanzin is wel aanwezig. Wat begon met een spontane oproep groeide uit tot een georganiseerde betoging met brede steun.

Vanop deze betoging willen we de campagne naar de nationale betoging van 26 oktober lanceren. Dat is een betoging waarvoor het initiatief komt van TegenGAS en StopSAC. Die laatste campagne wordt onder meer gesteund door de JOC (Franstalige tegenhanger van KAJ) en FGTB-Jeunes (ABVV-jongeren).

Centrale eisen

Er is voor beide betogingen een platform met vijf centrale eisen:

 1. Stop de willekeur; voor een rechtvaardige en toegankelijke rechtspraak; einde aan het GAS-systeem.
 2. Jong zijn is geen misdaad, stop de pestboetes.
 3. Protesteren is een recht, stop de repressie tegen demonstranten.
 4. Geen GAS om de lokale begrotingstekorten te dichten, laat de verantwoordelijken voor de tekorten betalen
 5. Criminalisering is geen oplossing; sociale oplossingen voor sociale problemen

Deze eisen werden ook overgenomen voor de betoging van 29 juni. Er wordt niet gepleit voor een verzachting of aanpassing, maar voor het stoppen van de GAS-waanzin. En tegelijk wordt een algemene benadering meegegeven dat criminalisering geen oplossing vormt voor sociale tekorten, maar dat daartoe een alternatief moet worden aangeboden. Zo pleiten wij tegenover overlast als sluikstorten en wildplassen voor meer en publieke investeringen in gratis afvalophaling, meer publieke vuilniszakken, toegankelijke en propere openbare toiletten,… Allemaal zaken die vandaag door het besparingsbeleid net worden afgebroken.

Comités tegen GAS

Het spontane protest tegen de GAS-waanzin is goed, maar een georganiseerd verzet is veel beter. Naarmate de crisis verder toeslaat, zal de repressie immers niet afnemen. Integendeel, alle gemeenten gaan nu al na hoe ze de dalende inkomsten onder meer via de GAS-kraan kunnen bijvullen. We moeten ons organiseren om de strijd te versterken en ook op langere termijn te kunnen voeren.

Dat is waarom de campagne TegenGAS oproept om lokale comités te vormen om actief te mobiliseren naar de betoging van 26 oktober maar ook om onderling te discussiëren over repressie, de rol van de staat en de opbouw van een alternatief op het besparingsbeleid. Besparingen en repressie gaan hand in hand, zonder antwoord op de besparingen hebben we geen doeltreffend antwoord op repressie.

TegenGAS lanceert een lidkaart waarbij iedereen die het met de centrale eisen eens is lid kan worden en kan deelnemen aan de bijeenkomsten. Naast inhoudelijke discussies willen we met de comités vooral ook de mobilisatie naar 26 oktober in handen nemen met een planning van waar en wanneer pamfletten worden verspreid, hoe we steun kunnen ophalen met badges, affiches ophangen,…

Wat kan jij doen om tegengas te geven?

Iedereen kan een rol spelen in het opvoeren van het verzet tegen de GAS-waanzin. Enkele voorstellen:

 • Ophangen van een affiche voor de betoging van 26 oktober
 • Meld waanzinnige GAS-boetes waar je het slachtoffer van wordt via tegengas.be
 • Enkele pamfletten bestellen en/of uitprinten vanop tegengas.be om te verdelen onder vrienden, kennissen, familie, op de jeugdclub, onder collega’s,…
 • De oproep van tegenGAS voor de betoging verder verspreiden op sociale media: nodig al je vrienden uit om mee te betogen!
 • De campagne financieel steunen door een gift of door badges te kopen
 • Lid worden van de campagne TegenGAS
 • Een TegenGAS-comité opzetten onder vrienden, op school of onder collega’s.

Hoe kan een TegenGAS-comité functioneren?

Geen ervaring met het opzetten van een actiecomité? Zorg dan dat je die ervaring nog opdoet voor het verboden wordt.

 • Bepaal een plaats en uur waar je kan samenkomen met enkele vrienden en of geïnteresseerden
 • Voorzie een korte toelichting van de campagne gevolgd door discussie hierover
 • Maak een overzicht van interessante activiteiten en plaatsen in de buurt waar het pamflet kan verspreid worden en maak een lijst van wie waar en wanneer pamfletten kan verspreiden
 • Plan een volgende bijeenkomst met een discussie over bijvoorbeeld: hoe zou een lokaal sociaal beleid er uit zien, wat is de rol van de staat, hoe zijn democratische rechten in het verleden afgedwongen, wat betekent het besparingsbeleid voor ons,…