Pamflet en affiche voor betoging tegen GAS

Iedereen is tegen GAS, behalve de regering

Op 30 mei stemde een overweldigende meerderheid in het parlement voor de nieuwe GAS-wet met daarin een verlaging van de minimumleeftijd naar 14 jaar en een verhoging van het maximumbedrag tot 375 euro. 213 middenveldorganisaties spraken zich daags voordien uit tegen deze wet en het GAS-systeem in het algemeen.

Willekeur en misbruik

Een wirwar van gemeentelijke reglementeringen, het deels uitschakelen van de rechterlijke macht, de persoonlijke interpretatie van de GAS-ambtenaar,… Iedereen weet dat GAS de deur opent voor willekeur en misbruik.

GAS vormt zo het symptoom van een gefaald beleid dat via repressie probeert maatschappelijke problemen op te lossen.

Toenemende werkloosheid, onzekerheid en precariteit in de samenleving leiden tot uitzichtloze situaties, wanhoop, asociaal gedrag en agressie. Sociaal zwakkere lagen worden door GAS dan ook het hardst getroffen.

GAS biedt gemeenten tevens een instrument om op te treden tegen wie zich hiertegen verzet of al wie gebruik wil maken van het recht op vrije meningsuiting en organisatie.

Een sociaal alternatief

TegenGAS wil de strijd tegen dit absurd en repressief systeem aangaan. Repressie kan vermeden worden door preventie: investeer in werk voor iedereen, degelijk en kwaliteitsvol onderwijs, goedkope en ecologische afvalverwerking, meer en betere jongerenvoorzieningen, degelijke publieke sanitair,… TegenGAS is een campagne die jong en oud wil organiseren op lokaal en nationaal vlak.

TegenGAS mobiliseert rond de 5 volgende eisen:

1)Stop de willekeur; voor een rechtvaardige en toegankelijke rechtspraak; einde aan het GAS-systeem.

2)Jong zijn is geen misdaad, stop de pestboetes.

3)Protesteren is een recht, stop de repressie tegen demonstranten.

4)Geen GAS om de lokale begrotingstekorten te dichten, laat de verantwoordelijken voor de crisis betalen

5)Criminalisering is geen oplossing; sociale oplossingen voor sociale problemen

Geef zelf TegenGAS!

Vanaf januari kunnen de verschillende gemeenten de nieuwe GAS-wet beginnen uitvoeren. TegenGAS doet een oproep aan iedereen om zich mee te engageren en te mobiliseren tegen dit absurd systeem. TegenGAS nam alvast het initiatief een oproep te doen voor een grote nationale betoging op 26 oktober. Deze oproep zal onderschreven worden door een groot platform aan organisaties. Wij willen zeer actief mobiliseren en in verschillende steden en gemeenten beginnen met de opbouw van TegenGAS-comités. Ook jij kan daaraan meehelpen door in jouw buurt, gemeente of school een TegenGAS-comité op te richten en mee te mobiliseren naar deze dag of door op lokaal vlak actie te ondernemen. Sluit aan en steun de campagne TegenGAS voor slechts 3€, ontvang jouw TegenGAS-Badge.
PDF van ons pamflet || PDF van onze affiche