Marx is back!

“Het geld is op” is het argument dat de laatste 5 jaar voor elke mogelijke besparing boven werd gehaald. Maar is dit ook werkelijk zo? Het geld is immers niet verdwenen. Het kan wel in belastingparadijzen worden geparkeerd. Michel Maus schat dat men er momenteel 32.000.000.000.000 dollar (32 biljoen) op deze manier onttrokken wordt aan de reguliere economie. Dit is 32 biljoen dat niet geïnvesteerd wordt, dat niet belast wordt door regeringen, dat niet terug komt naar de bevolking.

Verschillende groepen worden hierdoor zwaar getroffen. Uit een onderzoek van Vacature bleek dat 22.4% van de Belgische jongeren werkloos is. Deze jongeren zijn gemiddeld 8.6 maanden werkloos, terwijl ze gemiddeld 12 sollicitatiebrieven versturen. Ondertussen liggen de plannen op tafel om de pensioenleeftijd stelselmatig op te trekken naar 70. Hoe dat de jongerenwerkloosheid zal tegengaan is verre van duidelijk. In de autoconstructie- en metaalsector verdwenen het afgelopen jaar maar liefst 21 000 jobs. Daarbij komt dat er de voorbije 6 maanden 5.279 faillissementen waren, wat een toename van 9.3% is. Er is duidelijk nog lang geen licht aan het einde van de tunnel.

Een situatie bij ons zoals in Griekenland of Spanje is niet ondenkbaar. Daar kampt men ondertussen met een jongerenwerkloosheid van wel 60%. In andere landen is de situatie niet veel beter. Zo werken enkele miljoenen jongeren voor minder dan 400 euro per maand in zogenaamde “mini-jobs”. En naast de instabiele economie van Europa stapelen ook de problemen in andere werelddelen zich op. China zit met een gigantische overproductie en de Verenigde Staten hebben momenteel een schuld die even groot is als hun bruto binnenlands product. Ondanks deze harde cijfers blijft de media optimistisch en wordt elke halve procent van positieve groei afgedaan als het einde van globale economische crisis. Vele economen zijn het er nochtans over eens dat deze crisis nog minstens 10 jaar zal duren. Maar geen enkele van hen heeft een oplossing.

De heersende klasse en haar vertegenwoordigers slagen er niet in om de crisis op te lossen en dat is geen toeval. De huidige crisis is inherent aan de logica van het kapitalisme zelf, een oplossing komt er dus alleen als we die logica doorbreken. Marx maakte die vaststelling 150 jaar geleden al. Daarom organiseren de Actief Linkse Studenten op donderdag 26 september in Gent, woensdag 2 oktober in Leuven en woensdag 16 oktober in Antwerpen een meeting met als titel “5 jaar crisis. Marx is Back!” waar we dieper willen ingaan wat voor alternatief er mogelijk is en hoe we dat kunnen uitbouwen. Discussieer mee met ons!