BBET-proces. Blokbuster protesteert tegen fascistisch geweld

Op woensdag 9 oktober wordt het proces tegen de neonazi’s van BBET (Bloed Bodem Eer en Trouw) eindelijk hervat. De gewelddadige en gewapende extremisten die onder meer in het leger actief waren, vormden een reëel gevaar. Daar kan na de moord op Clément Méric in Frankrijk of de moord op Pavlos Fyssas in Griekenland geen twijfel meer over bestaan.

Bij de doorstart van het BBET-proces voert Blokbuster samen met Syndicalisten tegen Fascisme actie in Dendermonde. We doen dat om tegen fascistisch geweld te protesteren en te wijzen op de noodzaak van actieve mobilisatie om neo-fascisten en de voedingsbodem voor extreemrechts te bestrijden.

Wat was BBET nu ook alweer?

Vanaf begin jaren 2000 begonnen neonazi’s in ons land zich te organiseren als Blood&Honour, naar het voorbeeld van gelijkaardige groepen in het buitenland. Dat was niet nieuw, er waren in ons land begin jaren 1990 al neonaziconcerten met aan Blood&Honour verbonden groepen. Toen ging het initiatief uit van figuren die dicht bij de ‘officiële’ extreme rechterzijde van het toenmalige Vlaams Blok betrokken waren, onder meer in Brugge. (Lees meer hierover).

Het opzetten van een Vlaamse afdeling van Blood&Honour onder de naam BBET (Bloed, Bodem, Eer en Trouw) ging gepaard met enige semi-publieke bijeenkomsten zoals Hitler-herdenkingen of een meeting met Amerikaanse neonazi’s. Tegelijk aarzelden de voortrekkers van BBET niet om zich ook fysiek te organiseren. Er was ook een kern in het leger, met onder meer Tomas Boutens die tot op vandaag in het extreemrechtse milieu actief is (zo stapte Boutens in 2011 naast onder meer Dewinter mee op in de Antwerpse NSV-betoging). Ze kregen de steun van delen van de oude garde, zo sprak wijlen Bert Eriksson van de verboden privémilitie VMO op een Hitler-herdenking van deze groep.

In 2006 werd een spectaculaire politie-operatie uitgevoerd waarbij 21 neonazi’s werden opgepakt, waaronder verschillende militairen (Lees hier meer). Daarbij werden wapens gevonden en raakte bekend dat de neonazi’s plannen hadden om tot geweld over te gaan. Voorheen bleef het doorgaans beperkt tot militaire oefeningen, meetings en radicale praat op het internet (zo herinneren we ons een hilarisch artikel onder de titel: “Doneer uw zaad aan het Arische ras”, hier kan je nog enkele pareltjes lezen). Met Blokbuster wezen we meermaals op het gevaar dat van deze groep uitging, we publiceerden in 2004 al een foto van Boutens die met wapens poseerde in de kazerne van Leopoldsburg.

Na de arrestaties volgde een onderzoek dat tot in 2008 aansleepte en vervolgens waren er allerhande procedurekwesties die maken dat we in 2013, zeven jaar na de arrestaties, nog steeds niet tot een veroordeling zijn gekomen. Een aantal voortrekkers van BBET moeten in dit proces ook verantwoording afleggen voor dossiers in de marge, onder meer inzake anabolicahandel en geweld in het dopingmilieu.

Gaat er wel een gevaar uit van zo’n marginale groep?

Toen de aanhangers van BBET werden opgepakt, stonden hun Griekse tegenhangers van Gouden Dageraad niet veel sterker. Vandaag is het de derde partij van dat land ondanks de betrokkenheid bij de moord op een linkse rapper en tal van gewelddaden tegen migranten en andersdenkenden. Op een voedingsbodem van crisis waarbij een groeiende laag volledig uit de boot en naast de samenleving valt, kunnen neonazi’s een actieve kern en zelfs een zekere steun uitbouwen. Sinds de arrestaties in BBET-kringen in 2006 werd het kapitalistische systeem in een diepe crisis ondergedompeld zonder uitzicht op verbetering. Dat maakt dat het gevaar van fascistisch geweld ook bij ons actueel blijft.

Het is overigens opvallend dat er ook na de arrestaties bij BBET tal van neonaziconcerten in ons land plaatsvonden. Iedere gelegenheid die extreemrechts wat de wind in de zeilen geeft, wordt ook in die kringen aangegrepen om het zelfvertrouwen te versterken en een stap verder te gaan. Het dodelijke geweld tegen Clément Méric in Parijs kwam er niet toevallig na een offensief van reactionair rechts, onder meer tegen het homohuwelijk, en een hernieuwde opmars van het Front National, het familiebedrijf van de Le Pens. Momenteel zien we niet alleen in de hardst door de crisis getroffen landen een opkomst van gewelddadige extreemrechtse groepen (Jobik in Hongarije, Gouden Dageraad in Griekenland), maar ook elders kan extreemrechts terugkeren. De resultaten van het FN in Frankrijk of de FPÖ in Oostenrijk maken dat duidelijk. Een hernieuwde terugkeer van het Vlaams Belang is niet uitgesloten en kan ook de radicalere groepen extra ruimte geven.

Zal het proces tegen BBET de zaak oplossen?

Zeker niet. Een gerechtelijke vervolging kan het de neonazi’s moeilijker maken om zich te organiseren en het kan de wapenhandel in die kringen beperken. Maar het neemt de voedingsbodem voor extreemrechts of voor neonazi’s niet weg. Op die voedingsbodem kunnen het gerecht of de gevestigde partijen geen antwoord bieden. De Franse organisaties die na de moord op Méric werden verboden, vervelden gewoon tot andere organisaties. Het Griekse Gouden Dageraad blijft ook na de juridische vervolging ervan in de peilingen de derde grootste partij. De illusie dat extreemrechts verdwijnt indien aanvaardbare rechtse krachten opkomen, werd zowel in Frankrijk als Oostenrijk doorprikt.

Dat we niet op de gevestigde machten kunnen rekenen in de strijd tegen neonazi’s werd heel scherp aangetoond in het proces tegen de Duitse NSU, een ondergrondse groep die verantwoordelijk was voor een reeks moorden in kebabzaken. Achteraf bleek dat de verantwoordelijken voor die moorden jarenlang op steun vanuit de geheime diensten konden rekenen (lees hier meer).

Het proces tegen de BBET-militanten maakt het de neonazi’s moeilijker om zich te organiseren, maar het heeft er niet toe geleid dat bijvoorbeeld Tomas Boutens niet langer in deze kringen actief is. Hij duikt met de regelmaat van de klok op extreemrechtse activiteiten op, van NSV-betogingen tot acties van de marginale groep N-SA. Hij raakte ook nog in opspraak met vechtpartijen in zijn geboortestreek.

Wat moet er dan wel gebeuren?

Wij pleiten voor een antwoord dat uit mobilisatie bestaat en gericht is op een antwoord op de voedingsbodem voor extreemrechts. Vandaar onze protestactie op 9 oktober bij de nieuwe start van het BBET-proces in Dendermonde. We zullen daar protesteren tegen fascistisch geweld en onze solidariteit betuigen met het antifascistisch verzet in onder meer Griekenland. We willen het massale protest na de moord op Pavlos Fyssas ondersteunen. Dat protest is belangrijk, zeker als het gekoppeld wordt aan de opbouw van antifascistische comités waarmee ook de discussie over een alternatief op het besparingsbeleid kan gevoerd worden.

Neonazi’s mogen geen millimeter ruimte krijgen. Iedere mogelijkheid benutten ze om zich te versterken en het zelfvertrouwen op te krikken. Door te protesteren, willen we duidelijk maken dat we niet toelaten dat er ook hier pogingen zijn om de methodes van Gouden Dageraad in de praktijk om te zetten. We koppelen dit aan een antwoord op de aanhoudende besparingsdrift die jongeren ontwortelt. Wij stellen: “Het probleem is de bankier, niet de migrant” en “Jobs, geen racisme”.

Op woensdag 9 oktober voeren we om 14u actie op de Grote Markt in Dendermonde.