ULB. In verzet tegen ondemocratische hervorming van het bestuur

Sinds maart 2012 bereiden de autoriteiten van de ULB in de wandelgangen een hervorming van het bestuur voor. Ze stellen dat het doel is om efficiënter te kunnen inspelen op de nieuwe uitdagingen voor de universiteit. Tegelijk wordt het door dezelfde directie voorgesteld als een ‘structurele hervorming’, een term die doorgaans gebruikt wordt bij privatiseringen van openbare diensten, loonbevriezingen,… Het geheel kadert in het beleid dat overal in Europa wordt opgelegd door de trojka van Europese Commissie, Europese Centrale Bank en IMF.

Pamflet van ALS aan de ULB

De hervorming aan de ULB maakt deel uit van een breder project dat werd opgestart met de hervormingen van Bologna waarbij de publieke elementen van de universiteit steeds meer geprivatiseerd werden en het onderwijs aan een beheer door managers werd onderworpen. Nu wordt voorgesteld om de raad van bestuur op te splitsen waarbij het aantal vertegenwoordigers van personeel en studenten wordt verminderd. Het management wordt versterkt, onder meer met een nieuwe Algemeen Directeur die van buiten de ULB komt. Er wordt ook meer ruimte gemaakt voor ‘experten’, de technocraten komen er aan!

Het pakket van ‘structurele hervormingen’ is een aanval op de interne democratie aan de universiteit, en het was al pover gesteld met die democratie.

Wat te doen?

De Actief Linkse Studenten staan mee vooraan in het verzet tegen het nieuwe beheer. De directie van de ULB aarzelt niet om het studentenprotest te beantwoorden door de politie in te zetten. De politie werd ingeroepen om de blokkade van de raad van bestuur te onderdrukken.

Dat is onaanvaardbaar. Het enige antwoord op die oorlogsverklaring is de organisatie van een studentenbeweging met een duidelijk politiek perspectief om de raad van bestuur te blokkeren en de stemming uit te stellen. Zo kan een bredere campagne gestart worden om een referendum te bekomen en een democratisch debat binnen de universitaire gemeenschap op te zetten om de interne democratie te verdedigen.

We hebben geen illusie in een referendum, het is slechts een middel om een beweging van verzet uit te bouwen. Het bestuur mag niet in handen van een midnerheid blijven. De Actief Linkse Studenten pleiten voor echte democratie aan de universiteit. Dat betekent democratie waarbij het personeel en de studenten het voor het zeggen hebben. We hebben nood aan een collectief actieplan om de studenten te informeren en te mobiliseren tegen deze neoliberale aanval op onze belangen. De universiteit is geen bedrijf, maar een openbare dienst voor de gemeenschap. Het is niet aan de technocraten en kapitalisten om er de plak te zwaaien, maar aan ons, het personeel en de studenten.

We roepen dan ook op om deel te nemen aan de algemene vergadering die komende donderdag om 12u op de campus Solbosch is gepland.

Wij zeggen:

  • Neen aan deze rotte hervorming!
  • Bouwen aan een massale mobilisatie om de strijd te winnen!
  • Eenheid van studenten en personeel!
  • Voor een democratische controle en beheer door personeel en studenten met vertegenwoordigers die permanent afzetbaar zijn door de vergadering die hen verkozen heeft, om zo tot echte democratie aan de universiteit te komen!
  • Voor een publieke herfinanciering van het onderwijs en dit tot een niveau van minstens 7% van het bruto binnelands product!
  • Voor een samenleving waar de rijkdom op democratische wijze wordt beheerd en verdeeld onder de bevolking!

 


Video van het politiegeweld afgelopen maandag