GASvrij Gent! Wij willen een leefbare, sociale en kindvriendelijke stad voor iedereen

Ook in Gent heeft de GAS-waanzin toegeslaan. Het vorige bestuur heeft het GAS-systeem als een beleidsinstrument geïnstalleerd in tal van domeinen. In het bestuursakkoord van het nieuwe SP.a-Groen-Open Vld-stadsbestuur lezen we dat er, ondanks alle publieke verontwaardiging, een uitbreiding van het GAS-systeem komt. Dit strookt volgens ons niet met de ambitie om van Gent een “leefbare stad op mensenmaat” te maken.

Ondanks het ongezien protest van 213 middenveldorganisaties stemde in juni een meerderheid in de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor een uitbreiding van de GAS-wetgeving. Lokale besturen kunnen nu de leeftijd voor een GAS-boete verlagen naar 14 jaar, de toepassingsgebieden uitbreiden, een plaatsverbod invoeren en de boetes verhogen. Verschillende centrumsteden hebben reeds laten weten dat ze deze wetgeving niet zullen toepassen. Wat doet Gent?

 

“Ook de brave burger die geen sneeuwballen gooit, wordt ooit GAS-slachtoffer.” (Jan Nolf, erevrederechter)

 

Het Gentse stadsbestuur zal eind 2013 beslissen hoe ze verdergaat met haar GAS-beleid. De Gentse beleidsmakers beweren graag dat Gent een progressief bestuur kent. Zal dit ook blijken uit haar daden? Gent wil volgens het bestuursakkoord de kindvriendelijkste stad van Vlaanderen worden. Dit is een moeilijk te behalen ambitie wanneer de burgemeester voorstander is om de leeftijd voor GAS-boetes tot 12 jaar te brengen.

 

Het GAS-beleid maakt het maar al te gemakkelijk om met GAS-boetes sociale rechten met de voeten te treden. Maatschappelijk kwetsbare groepen die om verschillende redenen meer gebruik maken van de publieke ruimte, lopen ook het meeste risico om beboet te worden. Wij vragen van ons stadsbestuur om tegen de stroom in te gaan en van Gent een GASvrije stad te maken.

 

GASvrij Gent is een platform van Gentse organisaties en individuen die een stad willen zonder GASboetes en waar sociale oplossingen worden gebruikt om sociale problemen te lijf te gaan.

 

GASvrij Gent onderschrijft het nationale platform tegen GASboetes waarvan je de tekst kan vinden op gasboetes.be Om onze eis voor een GASvrije stad kracht bij te zetten, roepen we alle verontruste Gentenaars op om maandag 25 november samen met ons te protesteren aan de trappen van het Gentse stadhuis. Die avond komt de Gentse gemeenteraad samen. Een talrijke aanwezigheid kan onze stem luid laten klinken. Iedereen welkom op de actie tussen 18u30 en 20u.

 

>> Facebook evenement