Leuven: vormingsreeks rond het marxisme

De komende weken houdt ALS (Actief Linkse Studenten) een vormingsreeks rond een aantal thema’s die centraal staan in het marxisme. Het kapitalisme biedt ons besparingen zonder einde en GAS-boetes voor wie niet in de pas loopt. Zonder verpinken wordt er gesteld dat de huidige generatie het binnen dit systeem met minder zal moeten stellen dan onze ouders. In Griekenland en Spanje, waar de crisis al heviger toesloeg, zien we wat dat betekent: werkloosheid van meer dan 50% voor de jongeren. In België is dat nog “maar” 23%. Minder middelen voor onderwijs, racisme en nationalisme, afbouw van sociale zekerheid,… Maar ook – langs de andere kant – het internationale verzet met de Occupybeweging, de massabewegingen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, de arbeidersbeweging die ook in Europa niet zomaar een massale achteruitgang zal aanvaarden. Hoe analyseren marxisten deze fenomenen? Wat is de relevantie van Marx en socialistische ideeën vandaag?

1. Historisch materialisme: donderdag 31 oktober, om 20u in café Sport (Martelarenplein, Leuven)
Hoe kijken marxisten naar de geschiedenis? Allemaal toevallige gebeurtenissen of zijn er wetmatigheden in de historische ontwikkeling? Wat is de rol van het individu en van sociale klassen? Komen we met de erger wordende crisis van het kapitalisme op een moment dat de overgang naar socialisme een klasseloze maatschappij mogelijk maakt? Zijn onze democratische rechten binnen het kapitalisme verzekerd? Wat is de rol van revoluties in de geschiedenis?

2. Vervreemding en repressie: woensdag 6 november, om 20u in café Sport (Martelarenplein)
Wat bedoelde Marx met vervreemding? Hoe uit vervreemding zich vandaag in de maatschappij? Hoe kunnen we de jongerenrellen van de afgelopen jaren in Londen, Stockholm,… hierin plaatsen? Waarom grijpen kapitalistische regeringen naar repressie zoals de GAS-boetes? Wat zijn de oplossingen voor individuele en collectieve vervreemding?

3. Milieu en groei: donderdag 14 november, om 20u in café Sport
Hoe kunnen we de achteruitgang van het milieu binnen dit systeem stoppen? Is socialisme niet eveneens gericht op “productivisme” en groei? Welk verschil zou een democratische planeconomie maken voor onze leefomgeving en milieu?

4. Rol van organisatie en partijen in maatschappelijke verandering: donderdag 28 november om 20u in café Sport
In Egypte zagen we een van de grootste massabewegingen uit de geschiedenis, tegen Morsi van de Moslimbroeders, maar waarom zijn massale bewegingen op zich niet voldoende om de maatschappij te veranderen? Hoe moeten we ons organiseren om niet alleen politieke maar ook sociale verandering te bekomen?

5. Publieke meeting over de Verenigde Staten : zaterdag 14 december om 16u in zaal Park Den Bruul (park naast Brouwersstraat)
LSP-woordvoerder Bart Vandersteene verbleef enkele weken in de VS om de socialistische verkiezingscampagnes van Socialist Alternative te ondersteunen. Hij brengt verslag uit van het verzet tegen het besparingsbeleid en de strijd voor een socialistisch alternatief in de VS. Afspraak: zaterdag 14 december om 16u in zaal in Park Den Bruul (park naast Brouwersstraat, Leuven)

25 november: hou Leuven GAS-vrij!

Na de succesvolle nationale betoging op zaterdag 26/10 – met meer dan 2000 deelnemers – willen we zien of we lokaal verder een krachtsverhouding kunnen opbouwen tegen de willekeurige en repressieve GAS-boetes.

Afspraak: protestactie aan gemeenteraad van Leuven tegen de GAS-boetes op maandag 25 november, om 19u30 aan het Rector De Somerplein (vroegere Fochplein).