Protest tegen fascistenmeeting in Leuven

Voor massaal en vreedzaam protest tegen internationale bijeenkomst van racisten en fascisten

30 november – 11u Damiaanplein – Leuven

Oproep van Blokbuster en ALS

Op 30 november houdt de studentenvereniging van het Vlaams Belang, de Nationalistische Studentenvereniging (NSV), een internationale bijeenkomst in Leuven. Er is een select gezelschap uitgenodigd om er het woord te nemen. Een vertegenwoordiger van de jongerengroep van het openlijk fascistische Casa Pound uit Italië spreekt er samen met een voortrekker van de Hongaarse Garde, een onlangs verboden paramilitaire groepering verbonden met het extreemrechtse Jobbik. Zij fungeren als sprekers voor een ‘colloquium’ over “revolutionaire jongeren in het avondland.” Dat alles in een zaal van de Leuvense universiteit.

Gianluca Iannone van Casa Pound sprak eind 2010 op een bijeenkomst van de Antwerpse NSV waar hij volgens de rechtse website Rechtsactueel zou gezegd hebben: “Wij zijn fascisten van de 21ste eeuw. We gebruiken vele methoden die overeenkomen met het originele fascisme van voor de tweede wereldoorlog en dat fascisme is niet te vergelijken met het fascisme van de jaren ’40-’45.” Dat vond het Vlaams Belang interessant genoeg om Casa Pound nogmaals naar ons land te halen.

De Actief Linkse Studenten en Blokbuster ondersteunen de protestactie tegen deze internationale fascistenbijeenkomst. Er wordt opgeroepen om de meeting te blokkeren. Voor ons kan een dergelijke actie succesvol zijn indien het gebaseerd is op massale aanwezigheid en bijgevolg vreedzaam protest. We kunnen de meeting stoppen door ons aantal te laten spreken op basis van een ernstige en brede campagne. Individuele acties zoals kat-en-muisspelletjes met de politie worden enkel gebruikt om het antifascistisch verzet te discrediteren bij bredere lagen van de bevolking.

We roepen meteen ook op om te mobiliseren naar volgende antifascistische acties, zoals de anti-NSV-betoging van maart 2014 in Antwerpen onder de slogan ‘Jobs, geen racisme’. Het kapitalisme in crisis biedt een voedingsbodem voor zowel politieke onstabiliteit als meer extreme gewelddadige groeperingen als Gouden Dageraad (Griekenland). Net zoals het Franse Front National van Marine Le Pen is het niet uitgesloten dat ook het VB bij ons electoraal kan terugkomen. Extreemrechts kunnen we niet bestrijden als we ons niet richten tegen de voedingsbodem ervan. Ons antifascisme kaderen we dan ook in de strijd voor een socialistische samenleving. Werk hieraan mee!
Oproep op Facebook voor de actie


Stuur mails naar de rector: rik.torfs@kuleuven.be

Hieronder de mail die wij verstuurden

Geachte rector,

In de gebouwen van uw universiteit vindt op 30 november een internationale bijeenkomst van zelfverklaarde racisten en fascisten plaats. Het verbaast ons dat de Leuvense universiteit haar gebouwen leent voor een dergelijke meeting.

De verwachte sprekers op deze bijeenkomst van de VB-studenten van NSV (Nationalistische Studentenvereniging) verklaren over zichzelf dat ze fascistisch en racistisch zijn. Het Vlaams Belang is zich daar overigens bewust van. Toen de Italiaanse groep Casa Pound eerder dit jaar voor een bijeenkomst van Voorpost, dat ook dienst doet als ordedienst van het Vlaams Belang, kwam spreken, stelde een VB-personeelslid op het internet: “Dat Casa Pound zichzelf een fascistische organisatie noemt, daar is Voorpost zich terdege van bewust.” Het argument toen was dat een lezing over een fascistische organisatie niet hetzelfde is als het eens zijn met de ideologie ervan. Het stelselmatig uitnodigen van fascisten wijst erop dat er in NSV-kringen wel meer dan vage sympathie voor het fascisme heerst.

Het blijft overigens niet bij woorden. De Hongaarse spreker Laszlo Trocozkal was/is voortrekker van de verboden paramilitaire groepering Hongaarse Garde, een militie die niet bekend staat om een vreedzame opstelling tegen onder meer Roma’s.

Het zou ons ten stelligste verbazen dat de Leuvense universiteit op de hoogte was van het karakter van de bijeenkomst dat NSV op 30 november organiseert. Door het gebruik van termen als ‘colloquium’ wordt er zelfs een waan van wetenschappelijkheid of ernst aan gegeven. Maar laat er geen onduidelijkheid over bestaan: dit is een internationale haatbijeenkomst van fascisten en racisten.

Aangezien tal van mails hierover naar u gestuurd zijn, vervalt alvast het argument dat u het niet geweten had. We hopen dat uw instanties de nodige maatregelen zullen nemen om geen medewerking te verlenen aan de geplande haatbijeenkomst. Of vindt u dat de Leuvense universiteit als eerste in ons land de ‘eer’ moet hebben om openlijke fascisten en gewelddadige racisten een platform aan te bieden?

Hopend op een spoedig antwoord,