Tegen de oprukkende repressie en willekeur: tegenGAS!

Komende maandag wordt opnieuw actie gevoerd tegen de GAS-boetes. De gemeentes krijgen vanaf 1 januari extra mogelijkheden om willekeurige boetes op te leggen. Dat leidt tot discussie en nieuwe voorbeelden van absurde maatregelen. Wij aanvaarden dit niet en voeren actie om GAS-vrije gemeenten te eisen. Komende maandag wordt die eis kracht bijgezet met acties in Gent en Leuven.

Oproep voor de actie in Leuven.

Vandaag zien we dat de crisis steeds meer mensen treft. 1 op de 10 kinderen in België groeit op in armoede. Steeds meer mensen kunnen onverwachte kosten niet meer betalen, hoe langer hoe meer mensen stellen dokter en tandartsbezoeken uit. De politieke partijen slagen er niet in de crisis te bezweren. Er worden enkel maatregelen genomen die de koopkracht ondermijnen zoals het bevriezen van de lonen.

In plaats van meer middelen te besteden aan voorzieningen zoals sport- en uitgaansplaatsen voor jongeren, culturele centra,… zien we dat de steden repressie hanteren om iedereen in het gareel te houden. Zij gebruiken hiervoor GAS-boetes. GAS-boetes worden ook gebruikt tegen syndicale en politieke activisten. Op vreedzame acties werd al rijkelijk met GAS-boetes gestrooid.

Onder druk van de publieke opinie overwegen sommige steden om hun GAS-beleid aan te passen. Dit betekent dat we nog meer druk moeten uitoefenen om dit repressief en asociaal instrument naar de vuilnisbak te verwijzen!

Op 26 oktober demonstreerden reeds 2.000 mensen tegen de GAS-boetes. We willen de druk ook lokaal opvoeren. Daarom organiseert Tegengas – samen met Comac en Actief Linkse Studenten – een actie aan de gemeenteraad van Leuven.

Afspraak maandag 25 november om 19u30 Rector De Somerplein (vroegere Fochplein).