Betoging tegen repressie en politiegeweld

Op 15 maart wordt opnieuw betoogd tegen politiegeweld en repressie. De afgelopen jaren heeft de JOC, de Franstalige tegenhanger van KAJ, een traditie gevestigd om op de internationale dag tegen politiegeweld een betoging te houden. Met de oprukkende repressie, onder meer in de vorm van GAS-boetes, is dergelijk protest meer dan ooit nodig. Wij onderschrijven de oproep voor de betoging op 15 maart.

Oproep van de JOC, mee ondertekend door ALS

In het kader van de internationale dag tegen politiegeweld roepen de Campagne Stop Repressie en de JOC (de Franstalige tegenhanger van de KAJ) op tot een betoging tegen politiegeweld en straffeloosheid.

Het ontbreekt niet aan feiten en getuigenissen van de vele wantoestanden van de politie bij arrestaties of bij andere operaties van ordehandhaving. Het excessief gebruik van geweld door een steeds meer gemilitariseerde politie is een van de repressiemiddelen van een beleid dat steeds meer op veiligheid is gericht tegen de achtergrond van besparingen. De verharding van draconische wetten of nog de regels van de Gemeentelijke Administratieve Sancties dienen hetzelfde doel.

Al die vormen van repressie hebben als doel om sociale bewegingen en hun eisen het zwijgen op te leggen. Het geweld zal echter niet bij sociale bewegingen stoppen.

In de wijken moet het sociale beleid plaats maken voor veiligheidsmaatregelen (camera’s, steeds meer politie, boetes,…). Die maatregelen versterken de cyclus van geweld.

Tegenover agenten die beledigen, fysiek geweld gebruiken en/of hun positie misbruiken, heeft de burger geen enkel verhaal. Ondanks beloften van onderzoeken worden slachtoffers van politiegeweld hun recht op de waarheid en op gerechtigheid ontzegd. Ze worden vaak zelf gecriminaliseerd en vervolgd.

Agenten blijven beschermd tegen vervolgingen en voelen zich dus gesterkt in het idee dat hun geweld legitiem is. Wat doet het gerecht en het comité P? Wie beschermt ons tegen de politie?

De Campagne Stop Repressie van de JOC en de ondertekenende organisaties willen de straffeloosheid van de politie in dossiers van geweld aanklagen alsook de medeplichtige stilte van de gerechtelijke en politieke wereld. We betogen op zaterdag 15 maart 2014 tegen politiegeweld en tegen iedere vorm van repressie, zowel hier als elders.

Betoging tegen politiegeweld en repressie: 15 maart om 18u aan het Fontainasplein. Facebook evenement