Anti-NSV betoging: Jobs, geen racisme!

20 maart 2014, 19u Berchem Station

Voorstel van Blokbuster als platform voor de tegenbetoging

De Nationalistische Studentenvereniging (NSV, de officieuze studentengroep van het Vlaams Belang) organiseert elk jaar een betoging, eigenlijk een haatmars, in een studentenstad. Dit jaar is Antwerpen aan de beurt. Gelukkig is er telkens een tegenbetoging die veel groter is en hierdoor de ruimte voor extreemrechts om zich op straat te manifesteren te beperken. Deze anti-NSV betoging was ook toen het Vlaams Belang electoraal sterker stond de grootste jaarlijkse antifascistische mobilisatie in ons land. Het is niet omdat het VB vandaag minder scoort dat het gevaar is geweken. Antifascistisch protest blijft noodzakelijk!

Besparingen vergroten voedingsbodem voor extreemrechts

Een rapport van het Rode Kruis van oktober 2013 schetst de rampzalige gevolgen van het Europese besparingsbeleid. Miljoenen Europeanen zijn van liefdadigheidsorganisaties afhankelijk voor voedsel. De jongerenwerkloosheid neemt in alle landen explosief toe, in de eurozone bedraagt deze al 24,4%. Ongeveer 120 miljoen Europeanen leven op of onder de armoedegrens.

Deze desastreuze gevolgen van de besparingen zorgen voor heel wat woede onder de bevolking. Extreemrechts probeert daarop in te spelen door de schuld bij verschillende minderheden te leggen, vooral bij migranten. Het Griekse Gouden Dageraad houdt het niet bij woorden, verschillende migranten werden vermoord. Ook linkse activisten van Griekse origine worden het slachtoffer van fascistisch geweld. De linkse rapper Pavlos Fyssas werd in september vermoord omwille van zijn antifascistische standpunten en acties. Met het huidige besparingsbeleid zal de opgang van gewelddadige partijen als Gouden Dageraad niet tot Griekenland beperkt blijven.

Lokale besturen trekken besparingslawine op gang

De besparen creëren overal in Europa een sociale woestenij. De gevestigde politici lijken er niet van wakker te liggen, ze stappen allen mee in de neoliberale logica. Hoogstens verschillen ze van mening over het tempo van de besparingen. Dat zien we ook in ons land, sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 wordt op lokaal vlak een algemene besparingslawine op gang getrokken.

Onder leiding van de N-VA speelt het Antwerpse stadsbestuur hier een voortrekkersrol in. De Antwerpse coalitie bespaart hard op de culturele en sociale sector. Het OCMW zal het met 8,6 miljoen euro minder moeten doen. Het Zorgbedrijf moet 2,75 miljoen euro inleveren. Op een moment dat de gevolgen van de crisis zich hard laten voelen en de armoedecijfers de pan uit swingen, betekenen dergelijke maatregelen een sociale ramp. Tegelijk hanteert het bestuur een verdelende retoriek, zo legt Liesbeth Homans de schuld voor racisme bij de allochtonen zelf. Dat opent de deur voor de racistische ideeën van extreemrechts. De heropleving van het Front National in Frankrijk is een stevige waarschuwing.

Tegen repressie, tegen GAS!

Het enige ‘antwoord’ van de politici op de sociale problemen als gevolg van het besparingsbeleid bestaat uit GAS-boetes. Zo worden in Gent bedelaars uit het straatbeeld geweerd door hen een boete op te leggen. In Antwerpen krijg je rond het De Coninckplein voor zowat alles een GAS-boete, zelfs een straathoekwerker werd er beboet. De willekeur is enorm, van een kersenpit op straat gooien tot een broodje eten op de trappen van een kerk, het levert al naargelang waar je jezelf bevindt een stevige boete op. Een handige manier om de stadskas te spijzen. De GAS-boetes bedreigen onze democratische rechten. Het zet de deuren wagenwijd open om iedere vorm van protest tegen het beleid te criminaliseren. Zo kregen de aanwezigen op een betoging tegen voedselonveiligheid aanvankelijk een GAS-boete. Een campagne als TegenGAS die het verzet tegen de GAS-boetes koppelt aan een sociaal alternatief is broodnodig.

Geen ruimte voor extreemrechts laten, stop NSV!

Op 30 november organiseerde de NSV (Nationalistische Studentenvereniging) in Antwerpen een meeting met een spreker van Casa Pound, een Italiaanse groep die zichzelf omschrijft als “fascisten van de 21ste eeuw”. Het was niet de eerste keer dat deze Italiaanse fascisten bij de NSV op bezoek waren. Eerder werden onder meer Udo Voigt, voorzitter van de Duitse neofascistische partij NPD, en de Britse holocaustontkenner Nick Griffin uitgenodigd.

De NSV is de officieuze studentenorganisatie van het Vlaams Belang, maar komt al eens radicaler naar buiten. Toen Filip Dewinter op televisie verklaarde dat Gouden Dageraad een karikatuur was, reageerde de toenmalige Antwerpse NSV-voorzitter met een opiniestuk waarin hij de verdediging van de Duitse NPD als ‘brothers in arms’ opnam. Als we NSV ruimte laten, halen ze de gewelddadige praktijken van Gouden Dageraad naar hier.

Alles wat ons verdeelt, verzwakt ons!

Noch populistisch rechts noch extreemrechts hebben een antwoord op de huidige crisis. Hun verdelende retoriek dient er enkel toe om ons makkelijker het asociale besparingsbeleid te laten slikken. De echte verantwoordelijken, de rijke elite die ondanks de crisis alsmaar rijker wordt, laten ze buiten schot.

Extreemrechts kan teren op het ongenoegen als gevolg van de sociale tekorten. In de strijd tegen fascisme en racisme moeten we breken met de besparingslogica.

Jobs, geen racisme!

Bij gebrek aan een geloofwaardig alternatief worden delen van de bevolking verleid door de populistische slogans van extreemrechts. Onder de slogan ‘Jobs, geen racisme’ benadrukken we de nood aan eengemaakte strijd voor een echt alternatief.

  • Stop de erkenning van de NSV aan de Universiteit Antwerpen!
  • Neen aan de GAS-reglementering en de criminalisering van jongeren!
  • Organiseer het verzet tegen het rechtse en asociale beleid in Antwerpen!
  • Jobs, geen racisme! Voor degelijke jobs, betaalbare huisvesting en gratis onderwijs voor iedereen!