20 maart. Anti-NSV betoging in Antwerpen

Op donderdag 20 maart zal de Nationalistische Studentenvereniging (NSV) haar jaarlijkse haatmars organiseren, ditmaal in Antwerpen. De NSV, een extreemrechtse studentenorganisatie, is niet vies van racistische uitspraken, geweld en openlijk fascistische ideeën.

Laat extreemrechts geen ruimte!

De NSV heeft haar extreemrechts karakter nooit verborgen. In 2013 organiseerde de NSV een internationale bijeenkomst met o.a. sprekers van Casa Pound, de zelf verklaarde erfgenamen van het Italiaanse fascisme. De lijst van fascistische en neonazistische sprekers op NSV-activiteiten is op z’n minst indrukwekkend. Een partij als Gouden Dageraad kan onder NSV’ers op sympathie rekenen.

Om hun besparingsbeleid erdoor te duwen, maken traditionele partijen gebruik van de klassieke verdeel-en-heerstactiek. Vlamingen tegen Walen, allochtonen tegen autochtonen, oud tegen jong,… enz. De verdelende retoriek van de N-VA in Antwerpen, waar Liesbeth Homans bijvoorbeeld de schuld voor racisme bij de allochtonen zelf legt, opent de deur voor de racistische ideeën van extreemrechts. De heropleving van het Front National in Frankrijk is een stevige waarschuwing.

Stop het besparingsbeleid!

De werkenden en jongeren van Europa worden vandaag in een neoliberale wurggreep gehouden. De gevolgen zijn haast niet te overzien: de werkloosheid in de eurozone loopt op tot 24,4%, 120 miljoen Europeanen dreigen in de armoede terecht te komen en overal wordt de welvaartstaat aan een snel tempo ontmanteld. In Griekenland zijn er opnieuw gevallen van malaria, terwijl die ziekte sinds 1974 uit het land was verdwenen.

Deze sociale en economische ramp blijkt een vruchtbare voedingsbodem voor populistisch en extreemrechts. Voor migranten, holebi’s en linkse activisten is de opkomst van partijen als de Gouden Dageraad in Griekenland een groot gevaar. Deze neonazipartij beging al meerdere moorden en gewelddaden.

Wanneer je in verzet gaat tegen de besparingslogica, word je steevast geconfronteerd met een stevige dosis repressie. Wie geen oplossing heeft voor de sociale problemen, kan enkel teruggrijpen naar repressieve maatregelen. In België steunen alle traditionele partijen het systeem van de GAS-boetes. De Actief Linkse Studenten (ALS) steunt de campagne van TegenGAS voor de afschaffing van de GAS-boetes. (www.TegenGAS.be)

Voor een sociaal alternatief!

Extreemrechts heeft geen antwoord op de crisis. Ze leidt de aandacht af van de echte verantwoordelijken van de huidige malaise: de 1% rijken die de economie controleren en enkel voor haar eigen winstzucht inzetten.

Wil je strijden tegen fascisme en racisme, dan moet je de sociale voedingsbodem van extreemrechts aanpakken. Vandaag betekent dat opkomen tegen het kapitalisme en voor een alternatief op het besparingsbeleid. Doe mee met de ALS en Blokbuster en betoog op donderdag 20 maart tegen de NSV. Afspraak om 19u00 aan Berchem Station. Tot dan!

  • Stop de erkenning van de NSV aan de Universiteit Antwerpen!
  • Neen aan de GAS-reglementering en de criminalisering van jongeren!
  • Organiseer het verzet tegen het rechtse en asociale beleid in Antwerpen!
  • Jobs, geen racisme! Voor degelijke jobs, betaalbare huisvesting en gratis onderwijs voor iedereen!