Gent. Speakers Corner: de GAS boetes, absurd of noodzakelijk?

Zondag 2 maart 2014, 11.00 uur
Brouwerij GRUUT, Grote Huidevettershoek 10, 9000 Gent
gratis

De gemeentelijke administratieve sanctie, afgekort “GAS”, is niet nieuw. Het systeem werd mogelijk gemaakt door de wet van 13 mei 1999, die in de loop van de jaren verscheidene malen gewijzigd werd. Het doel van de wet bestond er in het gevoel van straffeloosheid tegen te gaan door bepaalde inbreuken en vormen van overlast niet langer strafrechtelijk te laten afhandelen, maar door een administratieve sanctie.


Het systeem van de GAS boetes kent heel wat voor- en tegenstanders. Enerzijds laat het toe om bij lokale problemen snel op te treden, maar anderzijds leidt het ook tot willekeur en onduidelijkheid als elke gemeente het begrip “overlast” naar eigen goedbevinden invult. Vooral enkele absurde GAS boetes in sommige gemeenten hebben voor heel wat protest gezorgd en de ernst van de sanctiemogelijkheid ondermijnd.
Denk maar aan de GAS voor “heimelijk of zonder noodzaak kloppen of bellen aan de deuren of vensters van woningen”, zeg maar belletje trek.
In Antwerpen kreeg het kunsthuis voor kinderen en jongeren, Villanella, een GAS boete wegens….protest tegen GAS boetes.
Nog in Antwerpen kreeg een persoon met een mentale beperking een GAS boete van 50 euro voor het bespelen van een dwarsfluit op straat. Na de nodige media aandacht werd de GAS boete ingetrokken.
In Mechelen kregen jongeren een GAS boete voor het eten van een broodje in de portiek van een kerk. Ook deze boetes werden na aandacht van de media ingetrokken. Humo lanceerde zelfs de campagne “Humo betaalt jouw GAS boete terug!”.
In Gent is een nieuw reglement voor gemeentelijke administratieve sancties nog in de maak. Hoog tijd voor een Speakers Corner over het onderwerp. Diverse sprekers komen hun licht werpen op de zaak.
Zo verwelkomen Guy Reynebeau en Daan Hugaert – de initiatiefnemers – Tom Vander Beken, hoogleraar aan de UGent vakgroep strafrecht en criminologie. Hij heeft de opmaak van het huidige reglement van de administratieve sancties van zeer nabij gevolgd. Voor Speakers Corner zal hij het thema in een historisch en juridisch kader plaatsen. Hij licht toe welke de bestaande administratieve sancties zijn en hoe het zit met de reglementering die men in de nabije toekomst voorziet.
Daarna zal dr. Ignaas Devisch, professor medische en sociale filosofie verbonden aan UGent en Arteveldehogeschool, vanuit zijn invalshoek een bijdrage leveren in het debat.
Hij wordt gevolgd door Mathias Vander Hoogerstraete, coördinator van TegenGAS en woordvoerder van GASvrijGent. Hij brengt de visie van diegene die de GAS boetes liever afschaffen.
Ook een vertegenwoordiger van de Gentse Jeugdraad vraagt aandacht voor de bezorgdheid van de jonge Gentenaars rond de huidige en toekomstige GAS boetes. Lokale jeugdraden mogen immers advies geven op elke wijziging in het GAS reglement die betrekking heeft op minderjarigen. Het advies is niet bindend maar de mening van de jongeren is wel essentieel in dit debat.
Uiteraard geven we ook graag een stem aan de mensen die dagelijks worden geconfronteerd met de overlast en het sanctioneren ervan: een afgevaardigde van de Gentse politie zal ook aan het debat deelnemen.
En last but not least horen we natuurlijk ook graag de mening van de Gentenaars over de zin en onzin van GAS boetes. Iedereen is van harte welkom om zijn gedacht te komen zeggen op zondag 2 maart om 11u in Stadsbrouwerij Gruut,Grote Huidevettershoek n°10 te Gent.

Organisatie: Masereelfonds De Geus i.s.m. platform GASvrijGent