De vrouw als object? Of samen strijden tegen sociale afbraak

Nog dikwijls zien we op de campussen affiches met halfnaakte vrouwen in poses die we ook uit de reclame kennen: als objecten, het voorwerp van seksuele fantasieën zonder dat hen veel andere talenten kunnen worden toegeschreven. Vrouwenlichamen – in veel mindere mate de lichamen van mannen – zijn niet alleen iets waar kapitalistische bedrijven meer winst hopen uit te halen. Blijkbaar moeten ze ook volk lokken naar de gemiddelde studentenfuif.

Met ALS (Actief Linkse Studenten) hebben we niets tegen naakt, en nog minder tegen seks. Waar we wel een probleem in zien, is de objectivering van vrouwen in reclame en elders. Omdat het een element van onbegrip tussen mannen en vrouwen installeert, terwijl we volgens ons een gezamenlijke strijd – op basis van gelijke rechten – moeten voeren tegen de sociale afbraak die de crisis van het systeem ons oplegt. Opmerkingen of geroep op straat, ongewenste intimiteiten,.. zijn niet alleen een kwestie van individueel normbesef. Ze hangen ook samen met een maatschappij die draait op ongelijke machtsrelaties en de winsten van enkelen – de rijkste 1% die de meerderheid uitbuit.

Die elite die het meerproduct controleert dat de werkende bevolking produceert, heeft verdeeldheid nodig om zelf de touwtjes in handen te kunnen houden. Ondertussen stapelen de tekorten zich op: aan degelijke, goed betaalde jobs, degelijke onderwijsinfrastructuur (in plaats van overvolle aula’s), betaalbaar onderwijs (hoeveel studenten moeten wel een studentenjob doen om te kunnen studeren?), crèches, etc. Onze diensten worden afgebouwd, duurder en meer en meer geprivatiseerd. In de plaats van ons te laten verdelen op basis van sekse, afkomst, seksuele voorkeur,… moeten we een gezamenlijke strijd voeren met jongeren en werkenden tegen het kapitalisme in crisis. Doe mee met ALS! Kom op 2 april naar onze meeting tegen seksisme en voor een gezamenlijke strijd van mannen en vrouwen voor onze sociale rechten en tegen de neoliberale afbraak. Laten we samen opkomen voor een maatschappij zonder onderdrukking en uitbuiting, waar niet de winsten maar onze behoeften en levensstandaard centraal staan.

Wo 2 april: “De vrouw als object? Of samen strijden tegen sociale afbraak”. 20u in de Romaanse Poort, zaal A15 (Brusselsestraat 63, Leuven)

Sprekers: Zoë, ALS Gent – Amelie, studente lerarenopleiding, feministe – sprekers van de kringen: uitgenodigd