Manifestatie: Voor een leefbare, sociale en kindvriendelijke stad!

Sociale oplossingen om sociale problemen te lijf te gaan!

door Stefanie (Leuven)

Op maandag 28 april houdt GAS-vrij Leuven een manifestatie tegen de GAS-boetes. De campagne TegenGAS vormt onderdeel van het platform.

Maar liefst 90% van alle Leuvense GAS-boetes worden uitgeschreven voor vandalisme, wildplassen en sluikstorten. Nochtans zeggen mensen uit het rechterlijke milieu dat vandalisme beter via het strafrecht kan aangepakt worden. Over wildplassen zegt burgemeester Tobback: “Dat soort gedrag los je niet op door er een uroloog bij te halen om wildplassers te begeleiden.” Natuurlijk niet. Maar de vraag is of er wel voldoende openbare toiletten zijn. Daar wringt het schoentje. Er zijn wel toiletten, maar die zijn slechts beperkt open en doorgaans enkel voor mannen. GAS-vrij Leuven eist meer openbare toiletten voor mannen én vrouwen.

Het sluikstorten zal er niet op verbeteren met de verhoging van de prijzen voor huisvuil. Grote vuilniszakken worden 25 cent duurder en kosten voortaan 2,25 euro. GFT-stickers worden 10% duurder en de drie gratis containerparkbeurten vallen weg. Een erg kleine laag van de bevolking krijgt enkele gratis vuilzakken. GAS-vrij Leuven wil deze maatregel verder uitbreiden.

De stad schept op dat er geen verhoging van de algemene belastingen is doorgevoerd, maar de prijsverhogingen rond afval zijn wel een belastingverhoging. De stad wil 700.000 euro besparen. Het  voornaamste argument is dat de “vervuiler betaalt”. Maar wie is de echte vervuiler op het moment dat de werkende bevolking geen inspraak heeft in hoeveel verpakkingsmateriaal de bedrijven gebruiken?

TegenGAS wil verder gaan dan een uitbreiding van de gratis vuilzakken.  We eisen dat de drie gratis containerbeurten terug ingevoerd worden. Ten tweede willen we gratis vuilzakken voor iedereen. Ten derde willen we buurtcontainerparken, naast de drie reeds bestaande containerparken buiten de ring. Op deze manier kunnen mensen op correcte wijze hun afval wegbrengen en sorteren.

Sommigen zullen vragen wie dat gaat betalen. ABInbev behaalde in 2013 wereldwijd een winstmarge van 33%. Het uitgekeerde dividend steeg met een vijfde in vergelijking met 2012. Een bedrijfsbelasting zou zeker volstaan om een ander afvalbeleid te financieren.

GAS-vrij Leuven vraagt dialoog met de stad. Dat steunen we uiteraard, maar het zal niet volstaan om iets te bereiken. Eerder heeft de stad de jeugdorganisaties al geconsulteerd om vervolgens niets met hun bekommernissen te doen. Toen we toelating vroegen voor een actie werd ons dat afgeraden met het argument dat de stad de GAS-regels niet verstrengd heeft. We voeren echter niet alleen een defensieve strijd, we willen een krachtsverhouding uitbouwen om van Leuven effectief een GAS-vrije stad te maken. Na de manifestatie van 28 april zullen we de strijd dus moeten verderzetten.

Het is geen toeval dat de GAS-wetgeving juist nu aangepast wordt. Met de crisis waarbij meer mensen het moeilijker krijgen om in hun levensonderhoud te voorzien, zal de staat meer repressie nodig hebben om iedereen rustig te houden.

 

28 april. 18u30 Martelarenplein Leuven