ALS voeren eerste actie tegen verhoging inschrijvingsgeld

Gentse scholieren protesteren tegen hoger inschrijvingsgeld en besparingen op onderwijs.
• 10 september moet het begin van een brede beweging worden om besparingen te stoppen.
• Investeer in onderwijs niet in wapentuig, naar 7% van bbp voor onderwijs.

De geplande besparingen in het hoger onderwijs verontrusten de Actief Linkse Scholieren en Studenten zeer. Een besparing van 800 miljoen euro op onderwijs, het verhogen van het inschrijvingsgeld naar 900 à 1000 euro, het verlagen van het budget voor leerlingenbegeleiding, … Deze asociale maatregelen betekenen een regelrecht gevaar voor onze toekomst.

De ALS roepen de Gentse scholieren op om een eerste actie te houden op woensdag 10 september om 14u aan het rectoraat van de UGent. Koerian, woordvoerder van ALS-Gent, legt uit:

“De Gentse scholieren kunnen niet wachten tot alles in kannen en kruiken is. Ze moeten nu reeds een duidelijk signaal geven en aansluiting zoeken met zowel het personeel van de UGent als met de huidige studenten, die beide evenzeer de dupe zijn van de besparingen. Met deze eerste actie nemen de Gentse scholieren het voortouw om een brede beweging op te bouwen.”

Besparingen worden door de regering in vorming afgedaan als onvermijdelijk. In realiteit zijn ze echter een van politieke keuze! Er wordt wel 6 miljard gevonden voor de Joint Strike Fighters om dure en mensonterende oorlogen te voeren, maar voor het onderwijs zijn er geen middelen genoeg? Koerian stelde:

“6 miljard euro spenderen aan wapentuig terwijl er bespaard wordt op onderwijs lijkt wel een cynische grap. In plaats van te besparen, moet er geïnvesteerd worden in onderwijs. Wij eisen een onderwijs met middelen aangepast aan de noden van vandaag. Een terugkeer naar minimum 7% van het BBP voor onderwijs lijkt ons noodzakelijk en de enige mogelijkheid om gratis en degelijk onderwijs voor iedereen te garanderen.”

10 september, 14u aan het rectoraat in Gent: scholierenprotest tegen de hogere inschrijvingsgelden!