Straks in Gent actie tegen verhoging inschrijvingsgeld

  • Straks om 14u organiseren de Actief Linkse Scholieren in Gent een actie tegen de verhoging van inschrijvingsgelden en besparingen in het onderwijs.
  • Actie moet startschot van een brede beweging worden.

toekomstDe Actief Linkse Scholieren sluiten bij dit schrijven negen  succesvolle campagnedagen af. De positieve reacties van de Gentse scholieren aan tientallen scholen en ontmoetingsplaatsen wijzen op een groot potentieel voor een jongerenbeweging tegen besparingen in het onderwijs. Koerian, woordvoerder van de ALS, evalueerde de campagne:

 “Scholieren beseffen erg goed dat de 800 miljoen euro besparingen de kwaliteit en toegankelijkheid van ons onderwijs zullen doen dalen. Het idee leeft sterk dat er in plaats van besparingen net meer investeringen in onderwijs nodig zijn! Met de ALS pleiten wij dan ook voor een verhoging van het onderwijsbudget tot 7% van het bbp, het budget dat de Belgische regeringen er aan besteedden begin van de jaren ’80.

“De kloof tussen arm en rijk nam de laatste 25 jaar sterk toe. Duur elite onderwijs zal deze ontwikkeling alleen maar versterken. Een verhoging van het inschrijvingsgeld zou slechts een beperkt effect hebben op het budget van universiteiten en hogescholen, maar zou de drempel om aan een hogere opleiding te beginnen erg verhogen, niet in het minst voor kinderen uit gezinnen met beperkte middelen. ”

10 september, 14u aan het rectoraat in Gent: scholierenprotest tegen de hogere inschrijvingsgelden!