Bourgeois, Crevits, van ons krijg je niets!

Stop de besparingen in het onderwijs

Pamflet van de Actief Linkse Studenten PDF van dit pamflet

15199049932_edd1459004_z

De Vlaamse regering haalt in haar nieuw regeerakkoord resoluut de besparingsbijl boven. Onderwijs zit in de hoek waar de klappen vallen. Volgens cijfers van De Morgen wordt de volgende vijf jaar 419 miljoen euro bespaard op hoger onderwijs: 163,7 miljoen op werkingsmiddelen, 217,4 miljoen door middelen niet te laten meestijgen met het aantal studenten. Met het fonds om kansarme studenten aan te moedigen hoger onderwijs te volgen verdwijnt nog eens 32 miljoen euro. Op secundair onderwijs wordt 400 miljoen euro bespaard, onder andere door te snijden in het budget voor het Centrum voor Leerlingenbegeleiding.

De laatste jaren werd al duchtig bespaard op onderwijs. Klassen en aula’s worden steeds groter, vakken en richtingen verdwenen. Ook op personeel werd beknibbeld, daardoor nam de werkdruk de afgelopen jaren enorm toe. De studenten komen zo tussen de hamer van steeds dalende kwaliteit en het aambeeld van de stijgende kostprijs.

Onderwijs is een basisrecht en moet degelijk en toegankelijk zijn. De middelen hiervoor bestaan. Op federaal niveau besteedt men 6 miljard euro aan oorlogsmaterieel, de 50 grootste bedrijven betalen amper 2,65% belastingen, op elk beleidsniveau liggen nieuwe fiscale cadeaus op tafel. Besparen is geen noodzaak, maar een ideologische keuze.

De Actief Linkse Studenten eisen een investering van 7% van het BBP in onderwijs. Dit is het budget van voor de eerste besparingsronde in de jaren ’80. Dat cijfer is nodig om een gratis, kwaliteitsvol onderwijs te voorzien. Zo kan meer statutair personeel worden aangeworven, het aantal richtingen en vakken opnieuw worden uitgebreid, het inschrijvingsgeld worden afgeschaft etc. Bovendien kan het aantal goedkope, kwaliteitsvolle universiteitshomes en resto’s worden uitgebreid in plaats van afgebouwd.

Het zal ons echter niet in de schoot geworpen worden. Een breed gedragen en massale strijd is nodig.

Op donderdag 25 september is er een algemene vergadering voor scholieren, studenten en personeel georganiseerd door de Algemene Actiegroep tegen de Verhoging van het Inschrijvingsgeld.

Hier zal worden gediscussieerd over een programma en acties. Actief Linkse Studenten roepen op massaal aanwezig te zijn om met een sterk programma en een democratische organisatie het verzet tegen besparingen te starten.

18u in Aud. NB II Faculteit Rechten, Universiteitstraat 4

[divider]

Hoe stoppen we de besparingen in het hoger onderwijs?

De woede over de besparingsplannen is groot. En terecht! Iedereen, scholier, student of werkende, is de dupe van de maatregelen die Bourgeois I wil doorvoeren. Maar met woede en verontwaardiging alleen zullen we de besparingen niet stoppen. Daarvoor moeten we een krachtsverhouding uitbouwen: een massale beweging van studenten, scholieren en personeel die samen in actie komen!

VOOR DEMOCRATISCHE ACTIECOMITÉS!

Een dergelijke beweging uitbouwen, kan enkel door studenten en scholieren actief te betrekken. Laat ons daarom actiecomités oprichten op elke universiteit, hoge- en middelbare school in Vlaanderen. Deze comités kunnen ruimte scheppen om van onderuit een beweging uit te bouwen. Het laat studenten toe om te discussiëren en democratisch te beslissen over de eisen die we gebruiken en de acties die we zullen organiseren. Deze actiecomités zullen ook woordvoerders, organistoren en vertegenwoordigers verkiezen. Alle studenten, studentenorganisaties en personeel die tegen de besparingen zijn, kunnen op die manier betrokken worden.

In verschillende steden werden al actiegroepen opgericht. Dit is een begin. We moeten ze uitbouwen tot representatieve strijdorganen. De studentenbeweging in Québec, 2011 toonde de kracht van zo’n democratische structuur al aan. 100.000’en (!) studenten namen deel aan massale vergaderingen en acties tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld. En met succes! De plannen voor die verhoging werden afgevoerd. Laat ons dat voorbeeld volgen!

VOOR EEN ACTIEPLAN!

Simpelweg vergaderen zal de Vlaamse regering niet van gedachten doen veranderen. Daarvoor moeten we op straat komen! Niet zomaar één keer, dat zal niet voldoende zijn. De strijd moet gevoerd worden op basis van een opbouwend actieplan tot de regering de besparingsmaatregelen intrekt.

De petitie die al werd opgestart is een uitstekend middel om studenten aan te spreken, te informeren en te activeren. Mediagenieke en ludieke acties zijn belangrijk om de beweging in de kijker te zetten. Maar we hebben ook nood aan actiemomenten waar studenten massaal aan deelnemen en die echt de kracht van de beweging tonen.

In eerste instantie kunnen we mobiliseren naar lokale acties op de campussen. Die acties kunnen dienen om op te roepen voor regionale betogingen in de verschillende studentensteden. Deze regionale betogingen kunnen op hun beurt het startpunt zijn van een campagne voor een nationale betoging tegen de besparingen in het onderwijs.

Een algemene studenten- en scholierenstaking van 24 uur zou de druk op de regering nog verder kunnen opvoeren. Het was de studentenstaking die in Québec een centrale rol speelde om de beweging tot een overwinning te brengen.

TEGEN ALLE BESPARINGEN!

Hoe breder de beweging gedragen wordt, hoe sterker ze staat, dat spreekt vanzelf. We mogen ons daarom niet beperken tot slogans tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld. Anders zou de besparing volledig op het personeel kunnen worden afgewenteld, zo ontstaat de ruimte voor de regering om personeel en studenten tegen elkaar op te zetten.

We moeten duidelijk zijn: al 30 jaar wordt er bespaard op onderwijs, elke bijkomende besparing is onaanvaardbaar! Er is nood aan massale publieke investeringen in het onderwijs. Een verhoging van het onderwijsbudget naar een bedrag ter waarde van 7% van het BBP moet dat mogelijk maken.

Verder moeten we ons ook uitspreken over andere besparingen die de verschillende rechtse regeringen willen doorvoeren. Want besparen op onderwijs mag dan wel schandalig zijn, het zou even schandalig zijn te stellen dat het geld dan maar gezocht moet worden bij kinderopvang, rusthuizen of het openbaar vervoer. Haal het geld waar het zit! Bij de 1% rijken met hun enorm vermogen en de grootste bedrijven die amper belastingen betalen!

15 OKTOBER: MEETING OVER DE BEWEGING TEGEN DE VERHOGING VAN HET INSCHRIJVINGSGELD

Het is niet de eerste keer dat studenten in actie komen om hun rechten te verdedigen. De laatste jaren waren er tal van massale studentenprotesten wereldwijd. Met de Actief Linkse Studenten willen we de ervaring van die bewegingen bespreken en de lessen trekken die ons eigen protest kunnen versterken.

woensdag 15/10 om 19.30u. Het studentenprotest in Chili en Québec. Blandijn, aud A

[divider]

Wat is ALS?

De besparingen die ze ons willen opleggen, komen niet uit de lucht gevallen. Sinds het barsten van de zeepbel op de Amerikaanse huizenmarkt bevindt het kapitalisme zich in een doodlopend straatje. Hoewel de banken en de grote bedrijven ons in de malaise stortten, verwacht het establishment dat wij voor de crisis betalen. De jeugd betaalt de hoogste prijs: haar toekomst!

Europa, dat ooit als een kapitalistisch model te boek stond, kan haar jeugd slechts het volgende toekomstperspectief bieden: massale jongerenwerkloosheid die oploopt in de miljoenen, ultraflexibele mini-jobs aan mini-lonen, onbetaalbaar hoger onderwijs en ga zo maar door. Als maatschappelijk en economisch systeem draait het kapitalisme vierkant.

Dat kapitalisme oorlog betekent, werd de afgelopen periode nog maar eens op trieste wijze duidelijk gemaakt. Als gevolg van de crisis nemen de spanningen tussen de verschillende kapitalistische grootmachten toe. In Azië komt loopt er een wapenwedloop tussen enerzijds China en de VS en Japan anderzijds. Het voorbeeld van Oekraïne toont aan dat zulke imperialistische spanningen snel kunnen escaleren. Met de mogelijke aankoop van 40 nieuwe gevechtsvliegtuigen maakt de toekomstige regering haar ambities op dat vlak duidelijk. Een toekomst kan het kapitalisme ons niet meer bieden, oorlog des te meer.

In een maatschappij waar alles in het teken staat van de winsten van een kleine elite is dit onvermijdelijk. Een andere maatschappij is noodzakelijk! Éen waar de maatschappij op democratische wijze georganiseerd wordt door de meerderheid van de bevolking. Kortom, een democratisch-socialistische maatschappij.

De Actief Linkse Studenten komen op voor zo’n antikapitalistisch alternatief. We zijn een nationale studenten- en scholierenorganisatie die in alle grote steden afdelingen heeft.

[divider]

Actief Linkse Kalender

  • do 25/09, 18u in Aud. NB II. Algemene Vergadering: Tegen verhoging inschrijvingsgeld. Faculteit Rechten, Universiteitstraat 4
  • di 30/09. 19u30 in Aud. B, Blandijn. Openingsmeeting ALS: Kapitalisme in crisis
  • wo 15/10, 19u30 in Aud. A, Blandijn. Studentenprotest wereldwijd
  • wo 05/11, 19u30 in Aud. A, Blandijn. Filmvoorstelling: Fascism Inc.
  • zo 9/11, Brussel. Internationale actiedag tegen fascisme