Nieuwe betoging in Gent gepland. “Bourgeois, Crevits, van ons krijg je niets!”

15199075732_7e8d7111f6_z

De Vlaamse regering haalt in haar nieuw regeerakkoord resoluut de besparingsbijl boven. Onderwijs zit in de hoek waar de zwaarste klappen vallen. Volgens cijfers van De Morgen wordt de volgende vijf jaar 819 miljoen euro bespaard op onderwijs. Op hoger onderwijs wordt er direct 163,7 miljoen bezuinigd. Om deze put te vullen, zullen de inschrijvingsgelden drastisch stijgen. Politici en verschillende directies pleiten voor een bedrag van €1000 of meer. Dit is bijna een verdubbeling van het huidig bedrag (€620)!

Daarnaast wordt op basis- en secundair onderwijs €400 miljoen bespaard. Men zal snijden in de lonen van de leerkrachten (2%) en op het budget voor het CLB (10%). Voor wie het nog niet duidelijk was dat deze rechtse regering wil evolueren naar elitair onderwijs: men zal een fonds dat kansarme studenten aanmoedigt hoger onderwijs te volgen, volledig doen verdwijnen.

De laatste jaren werd al duchtig bespaard op onderwijs. Terwijl in de jaren ’70 nog 7% van het BNP naar onderwijs ging, is dat vandaag gedaald tot minder dan 5%. Tegelijk is het aantal studenten en scholieren enorm toegenomen waardoor klassen en aula’s overvol zitten . Containerklassen en verouderde infrastructuur worden alsmaar meer de norm. Ook op personeel werd beknibbeld, daardoor nam de werkdruk de afgelopen jaren enorm toe.

Terwijl op onze toekomst wordt bespaard, wil de overheid 6 miljard geven aan peperdure gevechtsvliegtuigen – die we niet eens nodig hebben. Het argument dat we allemaal ons steentje moeten bijdragen geldt blijkbaar niet voor de 50 rijkste bedrijven die amper belastingen betalen op hun torenhoge winsten. Besparen is daarom geen noodzaak maar een antisociale keuze die enkel de 1% rijken voordeel oplevert!

Daarom doen we een oproep aan alle scholieren en studenten om één grote betoging te houden: kom woensdagmiddag 8 oktober samen met ons op straat. We spreken af om 14u aan de bibliotheek Zuid. Een betoging door Gent: tégen de besparingen op onderwijs, tégen de verhoging van het inschrijvingsgeld en tégen de onnodige aankoop van dure gevechtsvliegtuigen! Tot dan.

Facebook evenement