Jongeren slaan handen in elkaar tegen bezuinigingsbeleid

Gezamenlijk standpunt ABVV-Jongeren, Jeunes FGTB, ACV-Jongeren, Jeunes CSC 

Voor het eerst sinds lange tijd wordt opnieuw een gemeenschappelijk front gevormd tegen diverse beleidsmaatregelen. We kunnen de geplande maatregelen niet aanvaarden aangezien ze de toekomst van onze Belgische jongeren op het spel zetten.

– Door de slabakkende economie en de banenschaarste krijgen jongeren zware klappen te verduren. Sommigen hebben het geluk om snel een job te vinden, ook al is dat vaak met een onzeker statuut en zonder toekomstperspectief. Anderen vinden geen job, worden achtervolgd door procedures die meer en meer willekeurig lijken, en zullen binnenkort gedwongen worden om precaire en onderbetaalde mini-jobs te aanvaarden als ze hun rechten niet willen kwijtspelen. De inschakelingsuitkeringen werden tijdens de vorige legislatuur reeds bijgeschaafd (even opfrissen: vanaf 1 januari 2015 zullen tienduizenden mensen worden uitgesloten) en zullen geleidelijk verdwijnen door de nieuwe geplande regeringsmaatregelen.

-De pensioenleeftijd optrekken naar 67 jaar is een absurde maatregel aangezien de effectieve pensioenleeftijd vandaag met moeite 60 jaar bedraagt. Bovendien vragen we ons af op welke manier banen zullen worden gecreëerd voor jongeren, door ouderen langer aan het werk te houden? De minister van Pensioenen, met zelfvoldaan cynisme, durft beweren dat deze maatregel jongeren alleen maar voordelen zal bieden!

-De indexsprong zal structurele gevolgen hebben voor het loon van jongeren gedurende hun volledige loopbaan. Een jongere van 22 jaar die zijn loopbaan start aan een brutoloon van 2200 euro zal aan het eind van de rit ongeveer 25 000 euro verliezen. Uit economisch standpunt is dit bezuinigingsbeleid contraproductief. De ECB, het IMF – instanties die moeilijk als linksdenkend kunnen beschouwd worden – zijn zelfs van mening dat de lonen van werknemers moeten stijgen om de economie aan te zwengelen.

-De regering Michel wil jobs creëren door 3,5 miljard in de bedrijven te pompen. Deze cadeaus zijn echter niet onderworpen aan de verplichting jobs te creëren zodat er in feite geen enkele garantie bestaat dat de bedrijven zullen aanwerven. Kortom, de aandeelhouders en investeerders krijgen een blanco cheque.

-De regering zoekt geld op verkeerde plaatsen. Zelfs zorgen voor een klein beetje fiscale rechtvaardigheid, bleek al te veel moeite. Geen wonder dus dat het VBO blij is met het regeerakkoord.

-Ondertussen zullen de jongeren nog meer geld moeten ophoesten om hun studies te kunnen betalen. De democratisering van het hoger onderwijs blijft in wensdromen steken. Is de overheid blind? Hoe kan onze Belgische samenleving zich ontwikkelen zonder dat er opnieuw massaal wordt geïnvesteerd in het onderwijs?

Alles lijkt erop dat de huidige regeringen (zowel de nationale regering als de regeringen van de gemeenschappen en gewesten) hebben besloten dat zowel de solidariteits- en verdelingsmechanismen, als het volledige maatschappelijke middenveld, stilaan moeten verdwijnen, uitsluitend in het voordeel van het individu en de onderneming. We wonen hier niet in de Verenigde Staten, we kunnen dergelijke frontale aanvallen op overheidsdiensten, sociale zekerheid, onderwijs, cultuur, jongeren, “vreemdelingen”, … niet aanvaarden!

De syndicale jongerenorganisaties zullen op ongeziene wijze, alle jongeren en andere jongerenorganisaties van Aarlen tot Oostende oproepen om deel te nemen aan volgende manifestaties:
-Op 24 oktober om 16u aan de Beurs in Brussel voor het startschot;
-Op 6 november in Brussel, met een gemeenschappelijke actie;
-Op 17 november in solidariteit met de studenten;
-Op 24 november : Henegouwen, Limburg, Luxemburg, Antwerpen;
-Op 1 december : Namen, Luik, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen;
-Op 8 december : Brussel, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant;
-Op 15 december: OVERAL!
Op alle plekken zullen nog informatiesessies worden gegeven.

Het is onze toekomst, laten we deze regering en haar sociale afbraakbeleid een halt toeroepen!