Anti-NSV betoging. Platform en ondertekenaars

Betoog mee in Gent op 12 maart. Facebook evenement

Op 12 maart organiseert de Nationalistische Studentenvereniging (NSV) haar jaarlijkse haatmars, deze keer in Gent. NSV is de officieuze studentenclub van het Vlaams Belang met een sympathie die loopt van N-VA tot Gouden Dageraad. Het gamma aan neofascistische, rechts-populistische en andere rechtse reactionaire stromingen is groter geworden, waardoor NSV net als het Vlaams Belang een beetje in de verdrukking komt. Daarom zijn ze echter niet minder gevaarlijk. Hun betoging zal ook dit jaar weer allerhande neofascistische organisaties en individuen aantrekken die hopen voor één avond de Gentse straten over te nemen. Dit dient als voorbereiding voor de ‘conservatieve revolutie’ waar de NSV op haar website van droomt. Enkel een massale tegenbetoging kan deze reactionairen terugbrengen tot hun ware proporties en in de marge duwen waar ze thuishoren.

Tegen alle oorlog en uitbuiting!

Als voorwendsel voor haar haatmars grijpt de NSV dit jaar de betrokkenheid van de NAVO en de EU in de oorlogen in Oekraïne en Syrië aan. Het is slechts een excuus om te betogen tegen migranten, tegen vakbondsmilitanten en tegen links. Maar ook het verzet tegen de oorlogszuchtige politiek is hypocriet.

Het Vlaams Belang stond vooraan om te supporteren voor de oorlog in Afghanistan en Irak. Filip Dewinter, vaste klant op de jaarlijkse NSV-betoging, organiseerde in 2003 nog een tegenactie tegen een anti-oorlogsbetoging en dit onder de veelzeggende slogan: “Bush heeft gelijk”. Deze oorlogen en het beleid van de corrupte elite die aan de macht kwam met steun van het westen, hebben mee de basis gelegd voor de opkomst van reactionaire krachten als de Taliban en IS. Wie de oorlogen ontvlucht, moet hier niet op de gastvrijheid van de racistische NSV en co rekenen.

Noch de NAVO noch enige andere imperialistische kracht heeft de belangen van de werkende bevolking voor ogen. Hun interventies dienen enkel de eigen politiek-economische belangen. Door de crisis van het kapitalistische systeem worden de belangenconflicten scherper en worden ze vaker gewapenderhand uitgevochten. Wij verzetten ons tegen elke oorlog maar ook tegen het systeem dat oorlogen creëert!

Dat NSV revolutionaire bewegingen zoals in Egypte en Tunesië in 2011 aan buitenlandse imperialistische inmenging toeschrijft om ze gelijk te schakelen met wat in Syrië en Libië gebeurde, met name burgeroorlogen gevolgd door een militaire interventie, geeft aan hoe neergekeken wordt op massabewegingen van onderuit. Tegen de asociale besparingslogica! Wij eisen een echte toekomst!

Ook in eigen land worden conflicten harder door de crisis. We maken een ongeziene aanval mee om werkenden en jongeren te doen betalen voor de crisis van het systeem. Onder andere de besparingen in het onderwijs en de verhoging van het inschrijvingsgeld passen in dat kader. Opnieuw kiezen de NSV en andere rechtse krachten kant tegen onze belangen in. Zo trok de moederpartij van de NSV, Vlaams Belang, naar het ABVV hoofdkwartier in Brussel om tegen de stakingsacties te protesteren. KVHV-militanten kwamen in Gent ook intimideren aan de stakerspost aan het St Pietersstation en het studentenpiket voor de Blandijn.

Dat de toegang tot een hogere opleiding beperkt wordt of dat een groeiende groep tot armoede wordt veroordeeld, vinden de rechtse reactionairen duidelijk geen probleem. Meer nog, het protest daartegen vinden ze problematisch. Wij verzetten ons tegen de asociale besparingslogica en eisen een plan van publieke investeringen die jongeren en werkenden een echte toekomst biedt!

Tegen racisme, seksisme, homofobie en alle verdelende haat! Jobs, geen racisme!

Om het asociale beleid erdoor te krijgen, heeft het establishment belang bij verdeeldheid onder de gewone werkenden, uitkeringstrekkers en jongeren. Reactionair rechts probeert daarom verdeeldheid in de hand te werken of te versterken. Op cynische wijze gebruiken ze bijvoorbeeld aanslagen in Frankrijk om alle migranten of alle moslims over eenzelfde kam te scheren en de gebeurtenissen te recupereren voor een politiek die geen antwoord biedt op terrorisme, eerder het tegendeel.

Wij veroordelen de brutale terreur zoals die in Parijs en elders. Het is een uitdrukking van een reactionair opbod. Het besparingsbeleid zorgt ervoor dat een groeiende laag van de bevolking totaal uit de boot valt, wat de ruimte voor allerhande reactionaire, extremistische stromingen vergroot, zeker indien de arbeidersbeweging onvoldoende een offensief en collectief alternatief biedt. De uitzichtloosheid, werkloosheid en het gebrek aan middelen voor onderwijs, huisvesting, ontspanning worden niet veroorzaakt door migranten, maar door de speculanten, bankiers en andere kapitalisten.

In plaats van gezamenlijke strijd van onderuit tegen de 1% rijksten te stimuleren, richt extreemrechts zich op verdeeldheid onder de 99% armsten. Het zijn niet enkel migranten of moslims die onder vuur worden genomen. Inzake homofobie of afkeer van vrouwenrechten vinden rechtse reactionairen van allerhande slag elkaar probleemloos. Wij verzetten ons tegen iedere vorm van verdeeldheid, zowel racisme, homofobie als seksisme. Alles wat ons verdeelt, verzwakt ons in de strijd tegen dit systeem en zijn inherente groeiende ongelijkheid.

Wij staan voor:

  • Actief en eengemaakt verzet van onderuit tegen alle rechtse reactionaire stromingen!
  • Neen aan racisme, seksisme, homofobie, … Alles wat ons verdeelt, verzwakt ons!
  • Stop het besparingsbeleid. Jobs, geen racisme! Voor degelijke jobs, betaalbare huisvesting en
    gratis onderwijs voor iedereen!

Eerste ondertekenaars

Organisaties die eveneens het platform wensen te ondertekenen, kunnen dit via info@blokbuster.be

– Blokbuster
– ALS / EGA ( Actief Linkse Studenten / Etudiants de Gauche Actifs)
– Syndicalisten Tegen Fascisme / Syndicalistes contre le fascisme
– AFF (Anti-fascistisch front)
– Antifascisti italiani Bruxelles
– Association culturelle Joseph Jacquemotte
– CADTM Belgique (Comité pour l’annulation de la dette du tiers monde)
– Fewla, soutien à la lutte du peuple Mapuche
– Initiative solidarité avec la Grèce qui résiste
– JAC (Jeunes Anticapitalistes)
– JOC Bruxelles (Jeunes Organisés Combatifs)
– Kif Kif vzw
– LSP / PSL (Linkse Socialistische Partij / Parti Socialiste de Lutte)
– People Help People vzw
– PH (Parti Humaniste)
– SAF (steunpunt anti-fascisme)
– Vrede vzw
– Vredescoach Antwerpen