#wijoverdrijvenniet. Strijd tegen seksisme blijft nodig

De huidige westerse samenleving schuift de gelijkheid tussen mannen en vrouwen graag naar voren als één van haar grote verworvenheden. We groeien op met het idee dat mannen en vrouwen gelijk zijn. Vrouwen kunnen stemmen, vrouwen kunnen genieten van onderwijs, er zijn wetten tegen ongewenste seksuele intimiteiten, er zijn vrouwen doorgedrongen tot topposities in grote bedrijven en de overheid, het principe van gelijke lonen wordt erkend… Het klopt dat het toekomstbeeld van jonge meisjes zich niet langer beperkt tot huishoudelijke taken waarbij ze zich volledig toeleggen op het huishouden en de opvoeding van de kinderen.

Toch blijven ook vandaag genderdiscriminatie en seksisme nog overeind, en komen vrouwenrechten systematisch onder vuur te staan.

Verhalen over losse handen, opdringerige blikken, vulgaire gebaren en schunnige opmerkingen. Over intimidatie, achtervolging en aanranding. Seksisme is overal. Dat bewijst de stroom van reacties op Twitter, gevolgd door de hashtag #wijoverdrijvenniet.

Blogster Yasmine Schillebeeckx zette de verontwaardigingsgolf in gang. In een post van 19 maart op haar blog The Spectacular Reality, overgenomen door Knack, roept ze vrouwen op om hun verhalen over seksuele intimidatie te delen.

Waar komt seksisme vandaan? Is het de schuld van de mannen? Zijn vrouwen zelf verantwoordelijk voor het feit dat ze lastig gevallen worden op straat?

Met Actief Linkse studenten zijn we ervan overtuigd dat seksisme inherent is aan het kapitalistische systeem. Binnen dat systeem bevinden vrouwen zich nog steeds in een zwakkere economische positie. Zo verdienen vrouwen in België nog steeds 20% minder dan hun mannelijke collega’s. Maar liefst 75% van de vrouwen werkt in een sector die hun traditionele rol weerspiegelt, …

Daarnaast is het lichaam van de vrouw alomtegenwoordig in de kapitalistische maatschappij. Voor elk product (gaande van auto’s tot studentenfuiven) wordt het vrouwelijke lichaam gebruikt om de verkoopscijfers op te krikken. Hierdoor worden we dagelijks geconfronteerd met het zogenaamde ideale (en vaak blote) vrouwenlichaam. Het voornaamste gevolg is dat vrouwen in de eerste plaats als een seksueel object worden gezien en pas in tweede instantie als een gewoon menselijk en denkend wezen.

Zo worden vrouwen in alle sferen van de samenleving geconfronteerd met seksisme.

Meer weten?
ALS #wijoverdrijvenniet-meeting
Dinsdag 31/03 om 19u30,
Blandijn
Lokaal 100.024 (gelijksvloers)

Facebook evenement

Onze mening

  • Strijden tegen besparingen en tegen seksisme Artikel door Anja Deschoemacker naar aanleiding van internationale vrouwendag 2015
  • Allemaal samen tegen seksisme Archieftekst uit 2013
  • Brochure: Strijd tegen seksisme is nodig Brochure uit 2008
Vorige: Fotoreportage van de ACOD-betoging

Archieven