ALS in Antwerpen. Van #wijoverdrijvenniet tot #dailyracism, alles wat ons verdeelt verzwakt ons!

affichealsantwOp woensdag 29 april houden de Antwerpse Actief Linkse Studenten een meeting over de strijd tegen racisme, homofobie en sekisme. Ze koppelen dit aan een campagne die mobiliseert naar de Gay Pride in Brussel op 16 mei en een betoging tegen de stigmatiserende uitspraken van De Wever op 17 mei in Antwerpen. De meeting van 29 april vindt plaats in café Multatuli. Hieronder de tekst van het pamflet van ALS-Antwerpen.

[divider]

Racisme is niet relatief

In België kampen we met discriminatie bij immobiliënbureau’s en allerhande bedrijven, Vlaams-nationalistische militanten die journalisten uitschelden omwille van hun huidskleur, het idee dat elke uitwijzing een goede zaak is, 40% van de niet-Europese migranten die in armoede leven. De feiten suggereren alleszins dat racisme allesbehalve relatief is.

Dat racisme niet tot het verleden behoort werd recent nog maar eens zeer duidelijk dankzij #dailyracism. Onder deze hashtag deelden talloze Belgen en mensen van andere nationaliteiten met een migratieachtergrond hun verhalen over het dagelijkse racisme waar zij in de straat, op het werk en op school mee geconfronteerd worden. Wie de vele getuigenissen leest, ziet al gauw dat racisme een pijnlijke realiteit is en geen excuus voor persoonlijk falen. In die omstandigheden is het ronduit schokkend dat de burgemeester van de meest diverse stad van Vlaanderen uitspraken doet die specifieke bevolkingsgroepen stigmatiseren.

Discriminatie komt niet uit de lucht vallen. Racisme is niet aangeboren, het is aangeleerd. Waarom zou je iemand van racisme willen overtuigen? Simpel, de gevestigde orde heeft belang bij een geïnstitutionaliseerd racisme. Een kunstmatige verdeeldheid onder het mom van ‘ras’ draagt bij tot het doel om mensen af te leiden van reële gevaren. Die gevaren zijn aanvallen op fundamentele sociale rechten en verworvenheden, gevaren die deel uitmaken van het huidige neoliberale beleid. Dat racistische, extreemrechtse krachten in tijden van crisis stemmen winnen is geen toeval. Het is ook geen toeval dat de aangebrande uitspraken van De Wever samenvielen met de begrotingscontrole van Michel I.

Stop seksisme, voor echte gelijkheid

Verhalen over losse handen, opdringerige blikken, vulgaire gebaren en schunnige opmerkingen. Getuigenissen over intimidatie, achtervolging en aanranding. Seksisme is overal. Dat bewijst de stroom van reacties op Twitter, gevolgd door de hashtag #wijoverdrijvenniet.

De economische positie van vrouwen is dan ook slechter dan die van mannen, zo ligt het jaarlijkse gemiddelde inkomen 20% lager en is er een oververtegenwoordiging van vrouwen onder armen. Dit zorgt ervoor dat er op vrouwen wordt neergekeken. Amnesty International legt ons bovendien alarmerende cijfers voor. Seksueel geweld in België stijgt sinds de uitbarsting van de crisis. De onderdrukking van de vrouw stijgt met de miserie gecreëerd door het besparingsbeleid!

De enige manier waarop we tegen seksisme kunnen strijden is door de bron van het probleem aan te pakken en dat is het economische systeem waarin seksisme gebruikt worden om de bevolking op te delen en tegen elkaar uit te spelen.

Lage lonen en deeltijdse jobs, een dagelijkse realiteit voor veel vrouwen, leveren bedrijven voordeel op. Seksisme is een methode die bewust gebruikt wordt door de kapitalisten om hun winsten op te drijven en te verdelen om te heersen. Voor de kapitalisten is geweld tegen vrouwen slechts collateral damage.

Revolutionaire ideeën zijn nodig, Actief Linkse Studenten zijn nodig!

Verdeeldheid kan groeien op toenemende sociale tekorten als gevolg van het besparingsbeleid en het wantrouwen van de bevolking tegenover corrupte politici die de belangen van de bevolking negeren. Wij geloven dat enkel een linkse formatie die consequent de kant zal kiezen van de arbeidersklasse deze ontwikkeling zal kunnen tegenhouden.

Extreemrechts propageert een “moraal” van discriminatie tegen en uitsluiting van holebi’s en migranten, en een terugkeer naar een gezinssituatie waarin de vrouw enkel nog wordt beschouwd als “huishoudster” en “producent van kinderen”. De gevestigde partijen hebben hiertegen geen weerwoord, de maatregelen op het gebied van sociale zekerheid die ze nemen voeden verdeeldheid. Organisaties zoals NSV (Nationalistische StudentenVereniging) proberen aan universiteiten en hogescholen steeds weer voet aan de grond te krijgen. Deze organisaties schuwen oproepen tot haat en effectieve gewelddaden niet, en vormen een effectieve bedreiging voor linkse studenten en migranten.

Willen we voor echte diversiteit en tegen de gevaren van extreemrechts strijden, dan moeten we een alternatief bieden op de dagelijkse miserie van werkloosheid en eindeloze wachtlijsten. Dit alternatief zit niet in dit systeem dat fundamenteel is opgebouwd op tegenstrijdige klassen – en dus verdeeldheid.

We moeten opkomen voor een samenleving gericht op de behoeften van iedereen. Enkel revolutionaire ideeën kunnen hier een antwoord vormen. Help ons in het uitbouwen van een dergelijk alternatief en ga met ons in discussie.

Contacteer ons via actieflinks.be of facebook.com/ALSAntwerpen

[divider]

  • MEETING 29 APRIL. Hoe strijden tegen seksisme en racisme? Alles wat ons verdeelt, verzwakt ons! Afspraak om 19u15 in Café Multatuli, Lange Vlierstraat.
  • GAY PRIDE 16 MEI. De ALS komen op voor echte diversiteit, tegen homofobie en tegen de pro-familia manifestatie, een rechtse organisatie voor een middeleeuws gezinsbeeld. Afspraak om 11u40 aan Antwerpen – Centraal.
  • BETOGING TEGEN RACISME. 17 MEI. Protest tegen de discriminerende uitspraken van De Wever over Berbers. 14u Groenplaats.