Gentse openingsmeeting: kapitalisme creëert economische, sociale en ecologische crisis? Welk alternatief?

gentmeeting
De uitzichtloosheid van de situatie in het Midden-Oosten leidt tot onophoudelijke vluchtelingenstromen, onder andere richting Fort Europa. De imperialistische interventies in onder andere Irak hebben de regio volledig gedestabiliseerd en zijn uitgemond in sektarische conflicten met een opbod aan reactionaire krachten van het Al-Nusrafront tot IS. Niemand lijkt een echt antwoord te hebben op de drama’s die er zich afspelen.

Al sinds 2008 verkeert het kapitalisme in crisis. Wereldwijd vertraagt de economische groei. Ook in de BRICS-landen, de zogenaamde motors van de wereldeconomie, is de stagnatie dramatisch. De beurs- en vastgoedcrisis sleurt het perspectief voor de Chinese economie naar nieuwe dieptes en heeft het potentieel een nieuwe mondiale crisis te ontketenen.

Het enige antwoord van de kapitalisten en hun politieke vertegenwoordigers is besparen en dereguleren: een neoliberaal beleid. Als gevolg hiervan nam de ongelijkheid en de armoede enkel toe, tegen 2016 zal de rijkste 1% van de wereldbevolking meer bezitten dan de overige 99% samen. Zoals vele anderen, bespaart ook de Belgische regering op sociale zekerheid, openbare diensten en opvang. Dit gaat gepaard met aanvallen op grondrechten zoals vrije meningsuiting: het muilkorven en soms zelfs verbieden van protestacties.

Het klimaat blijft, onder druk van de steeds groeiende uitstoot van broeikasgassen, verder opwarmen. Dit uit zich in woestijnvorming, smelten van ijskappen en gletsjers, stijging van het zeeniveau en steeds extremer weer en veroorzaakt zo voedselcrises, overstromingen en problemen in drinkwatervoorziening.

Ondanks het feit dat 63% van de CO2 uitstoot sinds het begin van de industriële revolutie werd veroorzaakt door 90 grote bedrijven weigeren regeringsleiders en magnaten actie te ondernemen.

Overal ter wereld faalt het kapitalisme. Ons economisch systeem slaagt er niet in de meerderheid van de bevolking een menswaardige toekomst te geven.

Kom donderdag met ons discussiëren over een alternatief op dit systeem: 24 september om 19u30 in de Blandijn

Facebook event