Internationale solidariteit tegen racisme, oorlog en besparingen

Blokbuster en het Steunpunt Antifascisme (SAF) organiseren een infonamiddag in Antwerpen op 6 december. Het thema van de dag is ‘internationale solidariteit tegen racisme, oorlog en besparingen’. Er zullen sprekers zijn van verschillende gemeenschappen die zich ook richten op de Belgische arbeidersbeweging in een gezamenlijke strijd tegen racisme, oorlog en besparingen. Welk beter antwoord op racisme dan solidariteit?

Op een ogenblik dat de haat en het geweld tegen vluchtelingen een uitbreiding kennen, met onder meer aanslagen op asielzoekers in Duitsland en Zweden, moeten we ons organiseren. Ook in ons land probeert extreemrechts in te spelen op twijfel onder bredere lagen van de bevolking over de komst van vluchtelingen op een ogenblik dat onze levensstandaard door de rechtse regering ondermijnd wordt. Het zijn niet de vluchtelingen die tekorten creëren, besparen op onze lonen en koopkracht of onze pensioenleeftijd optrekken. Het zijn ook niet de vluchtelingen die met de miljarden aan cadeaus uit de taxshift gaan lopen, dat doen de grote bedrijven.

Het is belangrijk dat we ons organiseren los van afkomst of huidskleur, met respect voor elkaars eigenheden. Met een infodag georganiseerd door antifascistische organisaties met een lange traditie – Steunpunt Antifascisme werd in de jaren 1980 opgezet en Blokbuster in de jaren 1990 – waarbij los van verschillen wordt samengewerkt en waarbij sprekers van diverse afkomsten zullen spreken, wordt daar een bijdrage aan geleverd.

>> Aankondiging van de infodag door Blokbuster