Klimaattop gaat door, protest ertegen verboden

In Parijs, maar vooral in Brussel viel het openbare leven gedeeltelijk stil. Heel veel evenementen en betogingen werden opgeschort omwille van de terreurdreiging. Toch werd de klimaattop in Parijs behouden. Het protest ertegen werd wel verboden. De ernst van de klimaatproblematiek vereist nochtans een massale mobilisatie.

Vanaf zondag 29 november zullen duizenden politieke vertegenwoordigers en wetenschappers samenkomen in Parijs om te onderhandelen over een modiaal akkoord tegen de klimaatopwarming. Net zoals bij de 20 vorige toppen ontbreekt het de teksten waarop de onderhandelingen zich zullen baseren aan ambitie: geen tussentijdse streefdoelen voor het beperken van broeikasgassen, er wordt niet gesproken over een vermindering van de ontginning van fossiele grondstoffen, etc. De beperking op de betogingen in de marge van de COP21 en het verbod erop in Parijs komen de grote bedrijven zoals EDF (moederbedrijf van Electrabel) of BNP Paribas goed uit. Zij zullen wel aanwezig zijn in Parijs via hun sponsoring van de top, maar ook dankzij de machtige lobbygroepen die er hen vertegenwoordigen.

Wij hebben geen enkele illusie over die top. Wij willen de hypocrisie aankaarten van de wereldleiders die zich beperken tot mooie woorden. LSP en ALS roepen op om een zo groot mogelijke mobilisatie op te zetten voor democratische controle op de natuurlijke rijkdommen en een socialistische planning tegen de weerzinwekkende verspilling van het kapitalistisch systeem. Wij willen bijdragen aan de uitbouw van een krachtsverhouding die in staat is om een einde te maken aan het systeem dat klimaatverandering verzoorzaakt en ons verarmt.

Om de te discussiëren over de recente gebeurtenissen en de gevolgen voor de klimaattop, mobilisaties en verzet in het algemeen komen we in verschillende regio’s samen met geïnteresseerden.

  • Gent: Woensdag 2/12 – Open algemene ledenvergadering van ALS/LSP over de recente actualiteit. 19u30 Celtic Towers
  • Antwerpen: Donderdag 3/12, 19u30 Agora. “Een socialistische visie op terreur en oorlog“. https://www.facebook.com/events/954894684597584/