Zondag klimaatmars in Oostende: red onze planeet van het kapitalisme!

Eén dag in de COP21 en onze regering is erin geslaagd België te laten verkiezen tot fossiel van de dag, de NGO-prijs voor de slechtste leerling van de klas. Niet verwonderlijk: geen akkoord tussen de gewesten betekent ook geen bijdrage op de COP21. Sinds februari 2015 heeft België bovendien de dubieuze eer de langst draaiende kerncentrale te huisvesten. Doel 1 & 2 worden heropgestart en nu wil deze regering een levensduurverlenging van de oude installaties bediscussiëren. Nu er toch zo veel over veiligheid wordt gesproken … hoeveel Fukushima’s zijn er nog nodig?

En dan wil onze regering ons wijsmaken dat klimaat een prioriteit is? Wat gaan ze ons nog op de mouw spelden? Dat de vrije markt een oplossing zal bieden? Het volkswagenschandaal heeft die illusie alvast doorprikt. Voor de multinationals is “groen” niet meer dan een marketingstunt. Uiteindelijk gaan ze voor winstgevendheid, niet voor de toekomst van ons leven op deze planeet.

Groen kapitalisme bestaat niet! 2/3e van de historische broeikasgassen zijn door 90 multinationals uitgestoten en vandaag zijn slechts 32 bedrijven verantwoordelijk voor 1/3e van de uitstoot. De COP21 zal daarin geen verandering brengen. België slaat er een mal figuur, maar de hele top zal gedomineerd worden door marktoplossingen. Steeds hetzelfde herhalen en andere resultaten verwachten was volgens Einstein de definitie van waanzin!

Wat de gemeenschap niet bezit kan ze niet controleren. Enkel democratische controle van werknemers en consumenten over een genationaliseerde energie- en automobielsector kan beslissen welke oplossingen en investeringen echt nodig zijn. Zo’n democratische controle vergt economische planning en breekt met de winstlogica en het kapitalisme.

Voor democratische controle over de energiesector en de natuurlijke rijkdommen!

-> Zondag 6 december om 12u op het Zeeheldenplein Oostende: klimaatmars