Actie gepland tegen racistische Pegida in Antwerpen

Op 13 november pleegden aanhangers van IS een verschrikkelijke aanslag in Parijs waarbij 129 doden vielen. De woede, de angst en de verontwaardiging zijn terechte gevoelens. Maar nog voor we van deze barbaarse daad kunnen bekomen, grijpt extreem-rechts in Vlaanderen deze aanslag aan om haar haatboodschap te verspreiden. Op 9 januari zal Pegida actievoeren in Antwerpen tegen vluchtelingen, moslims en iedereen van buitenlandse origine. Wij antwoorden met solidariteit!

Volgens Pegida zijn vluchtelingen en moslims de verantwoordelijken voor deze gruweldaden. Ze zijn er juist het grootste slachtoffer van! 78% van de wereldwijde terreurdoden in 2014 vielen in Irak, Nigeria, Pakistan, Afghanistan en Syrië. De overgrote meerderheid van de vluchtelingen probeert te ontsnappen voor de terreur en de uitzichtloze situatie in deze landen.

Net zoals extreemrechts kunnen de reactionaire ideeën van IS teren op de wanhoop en mi-serie die gecreëerd worden door dit systeem. In België valt een groeiend deel van de bevolking uit de boot. Volgens de OESO zit 19% van de jongeren thuis zonder enig toekomstper-spectief. In 2008 was dat nog ‘slechts’ 12,1%. Bovendien concentreren deze problemen zich bij de allochtone bevolking.

In plaats van deze wantoestanden aan te klagen, eist Pegida dat de overheid hard moet optreden. Onze regering wachtte niet op de ‘goede raad’ en voerde reeds de repressie op. Met wantoestanden als gevolg. In het Wijnegem shopping center werd de 18 jarige Yassine Boubout gestopt door de politie, onder schot gehouden en zonder verantwoording afgevoerd. Waarom? Omdat hij van Marokkaanse afkomst was.

Pegida roept op voor nog ingrijpendere militaire interventies in het buiteland. Hoe het bom-barderen van een al aan flarden geschoten regio IS gaat stoppen, maken ze niet duidelijk. Gaan we de fouten van de „war on terror“ na 9/11 herhalen? Die leidde tot meer chaos en miserie en liet de veiligheidsdiensten toe om op grote schaal de gewone bevolking te bespi-oneren.

Enkel een sociaal alternatief dat aan iedereen een degelijke toekomst biedt, kan de voe-dingsbodem voor terreur wegnemen. Voor zo’n alternatief moeten we samen opkomen, tegen de verdelende retoriek van extreemrechts in. Blokbuster en de Actief Linkse Studenten roepen daarom op tot een actie op 9 januari tegen haat, terreur en racisme, maar vóór een alternatief op de sociale tekorten.

#GeenPegidaInAntwerpen

-> Facebook evenement