Gentenaars solidair tegen haat & terreur, tegen oorlog, racisme en seksisme

gentenaars11u

Ook in België zagen we massale solidariteit met mensen die oorlog en ellende in het Midden-Oosten ontvluchten. De slachtoffers van dictatuur, uitbuiting en imperialistische oorlog zoeken in Europa een veilige toekomst. De golf van terreur werd gevoed door de jarenlange brutale oorlogspolitiek in het Midden-Oosten. Ook het gedeeltelijke falen van de opstanden tegen de dictatoriale regimes werd door terroristische groeperingen gebruikt om hun machtsbasis uit te breiden.

Sinds de verschrikkelijke terreurdaden in Parijs en de seksistische aanvallen op vrouwen in Keulen, proberen rechts en extreemrechts de hele migrantengemeenschap en specifiek de vluchtelingen als zondebok aan te duiden. Ze viseren bewust de slachtoffers die net zelf op de vlucht gaan voor terreur, niet de verantwoordelijken.

Zo wil Voorpost – een gewelddadige en racistische groep – op zondag 21 februari op straat komen in Gent met de slogan “terrorisme moe, grenzen toe”. Met deze haatmars willen ze gewone Gentenaars opzetten tegen vluchtelingen.

Racisme is geen antwoord op seksisme en terreur

Solidariteitsmarsen en inzamelacties hebben bewezen dat de solidariteit groot is. Maar in een klimaat van een tekort aan jobs, diensten en betaalbare woningen kan racistische verdeel-en-heerspropaganda een voedingsbodem vinden. Racisme bestrijden moet daarom samen gaan met het wegwerken van deze tekorten. De middelen bestaan om iedereen een kwaliteitsvol leven te bieden.

Wij roepen alle Gentenaars op deel te nemen aan een protestactie tegen haat en terreur, tegen oorlog, racisme en seksisme om zo een tegengewicht te bieden aan extreemrechts.

Enkel door onderwijs, woningen en jobs voor iedereen – voor mannen en vrouwen, allochtoon of autochtoon, met of zonder papieren – kunnen we een echt alternatief bieden. Wij staan voor solidariteit van werkenden en jongeren, voor een menswaardige toekomst voor iedereen!

-> Facebook evenement